Politik om persondata

Når du besøger akvariefisk.dk og benytter dig af de services der stilles til rådighed, registreres en række oplysninger automatisk.

Akvariefisk's behandling af persondata er underlagt de regler, der er fastsat af Datatilsynet, som er øverste myndighed og og fører tilsyn. Datatilsynet er ligeledes klageinstans i persondata-sager.

Når du browser på akvariefisk.dk efterlader du et "elektronisk spor". Dette spor dannes fordi at din browser automatisk sender en række oplysninger, hver gang du beder om at åbne en ny side. For hver side du åbner gemmes følgende oplysninger:

  • Din ip-adresse
  • Dato og tid
  • Hvilket side du er på
  • Den forrige side du besøgte på akvariefisk.dk
  • Hvilken browser du benytter
  • Hviket sprog din browser benytter

Ingen af disse oplysninger gør det muligt at identificere enkeltpersoner.

Akvariefisk.dk bruger disse oplysninger for at danne en samlet statisik, som f.eks. viser antallet af besøgende samt hvilke sider der er mest populære. Statistikken bruges som et redskab til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

Alle personlige data der registreres på akvariefisk.dk er fortrolige, og kan kun ses af betroede hjælpere hos Akvariefisk.dk, og vil ikke blive videregivet til tredjepart.