På bunden – om planternes bundlag

Forfatter: Ib Vestergaard
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Planter
 Del

På bunden – om planternes bundlag

Bundlaget er stedet hvor planterne forankrer deres rødder og hvor de henter deres næring. Man kan sige at bundlaget er plantens territorium. Det rette bundlag er afgørende for plantens trivsel. Denne artikel handler om hvordan du får planterne til at trives på bunden.

Bunden optager akvariets affald og omdanner det til næringsstoffer som planterne optager gennem deres rødder. Der er således et naturligt kredsløb til alle parters gavn.

Sådan er det i naturen, men akvariet er ikke naturen, her må du ofte give naturen en hjælpende hånd.Hammerslået Cryptocoryne - (c) Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/


Det rigtige bundlag

For at skabe det rigtige bundlag må du vide noget om hvilken biotop planten vokser i.

Det er ikke lige meget om den stammer fra en flod med stræk strøm eller fra et stillestående vandhul med en mudret bund.

Uanset hvilket bundlag planten stammer fra har det til formål at holde på rødderne og at give næring. Hvis disse formål ikke opfyldes trives planten ikke med misvækst til følge.

Fælles for alle gælder at bundlaget ikke må være for fint. Fint sand er rigtig godt til et cichlide akvarie hvor der ikke skal beplantes, men det dur ikke til planter. Grunden er den enkle at det pakker omkring rødderne så de ikke kan opsuge næringsstof og i værste fald heller ikke kan vokse.

Det klassiske og velafprøvede bundlag er kvarts-kis. Det kan du få i alle forretninger og det passer til næsten alle planter. Ulempen ved kisen er at den er uden næringsstoffer. Næringen må tilføres enten via foderester / fiskeekskrementer eller ad kunstig vej, hvilket i mange tilfælde er helt utilstrækkeligt.

Den danske Netordbogs definition på kis: Afrundede gruskorn med kornstørrelse over 2 mm

Et mere blandet bundlag er mere næringsholdigt. Den klassiske blanding består af 40 % ren sandjord. Advarsel: Du må ikke købe sandjord fra planteskoler og lignende, med mindre du er HELT SIKKER på at jorden er fri for AL KUNSTGØDNING.

Du blander sandjorden med 10 % ler og 50 % fint uvasket flodsand.

Derpå lægger du bunden som skal bestå af 3 lag.

Lag 1 lægger du direkte på bunden. Det består af 100 % kis.

Lag 2 lægger du ovenpå 1: Det består af din blanding af sandjord, ler og flodsand

Lag 3 er det øverste og er ligesom lag 1 = 100 % kis.

Dette bundlag skal ligge i fred. Du må ikke rode rundt i det og du skal være sikker på at fiskene heller ikke gør det.

Hele bundlaget skal være mindst 10 cm tykt, nogle siger gerne lidt mere. Det må aldrig være tyndere.

Det er vigtigt at bundlaget har en tykkelse og en udstrækning så planternes rødder kan udvikle sig både i bredden og i dybden.

Af dekorative grunde bør du tilstræbe at bundlaget skråner fra bagvæggen mod forruden.

Gødning

Som allerede nævnt kan akvariet næppe producere næringsstoffer i tilstrækkelig mængde.

Derfor skal du gøde. Tidligere var gødningspiller i fast form det almindeligste. I dag synes flydende gødning, som planten optager gennem sine blade at være det almindeligste.

Uanset om du bruger gødning i fast eller flydende form skal du gøde nu og da.

Det er meget vigtigt at du følger brugsanvisningen på flasken og doserer i rette mængde og med rette intervaller.

Hvis du overdoserer, er resultatet ikke ekstra flotte planter, men nogle stakkels vækster med svedne blade og en trist fremtid. Du må aldrig give flydende og fast gødning på samme tid. Du må aldrig bruge gødning af forskellige mærker samtidigt. Der kan være forskellige virkninger som tilsammen kan få et meget uheldigt resultat.

Advarsel: Brug aldrig den gødning som udbydes til stueplanter. Produkterne er uden tvivl fortræffelige til sådanne planter, men i akvariet er de den rene GIFT for fiskene. Jeg skal ikke udtale mig om deres virkning på akvarie planter.

Jern

Når man har sagt bundlag og gødning må man også sige jern. Gule blade kan ofte skyldes jernmangel. I sådanne tilfælde skal du købe en gødning som med sikkerhed indeholder jern. Se på deklarationen eller spørg i forretningen. Hvis de ikke kan svare så går du bare igen.

Den folkelige (over)tro siger noget om at lægge et ikke galvaniseret søm på akvariets bund. I Middelalderen var denne tro meget udbredt, men i det nye årtusinde er der næppe nogen der tror på denne ammestuesnak.

Sagnet fortæller at sømmet skal ruste op. Jernet som hermed afgives vil så blive optaget af planterne. Sandheden er at en meget lille mængde muligvis bliver optaget, mængden er så beskeden, hvis den overhovedet er der gavner den ikke planten.

Denne artikel er skrevet af @kva-net’s redaktør. Kilde: Die Pflanzenkultur im Aquarium.

Forf.: Thierry Maître-Allain. Bragt 1. gang i Aquarium Live 5/1997.

Denne artikel bringes med tilladelse fra @kva-net - det elektroniske akvarieblad Eksternt link http://akva-net.hjem.myinternet.dk/