Pragtsmerlinger

Forfatter: William Berg
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 26/05-2010 26/05-2010
Oprettet under: Asien
 Del

Pragtsmerlinger

Tidligere udgivet på forfatterens hjemmeside: Eksternt link http://www.aquaticcommunity.com/
Samt på Eksternt link http://www.aquarticles.com/
Oversat af Elisabeth Schrøder(Cromobotia macracanthus, pragtsmerling. Foto af Johnny Jensen, Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/ )

Videnskabeligt navn: Cromobotia macracanthus
Synonymer Cobitis macracanthus, Botia macrocanthus
Populærnavn: Pragtsmerling, klovnbotia

Pragtsmerlinger er meget populære akvariefisk, men de er ikke altid nemme at holde med succes, da de let bukker under for hvide pletter og er følsomme overfor dårlig vandkvalitet. Denne artikel er tænkt som hjælp til hvordan nye ejere af pragtsmerlinger giver deres smerlinger et godt hjem. Pragtsmerlinger findes i Indonesien (Sumatra og Borneo), og næsten alle pragtsmerlinger i akvarier er vildtfangede og distribueres rundt i verden før de sælges. Dette kan stresse fiskene betydeligt, og et vigtigt skridt for at få en sund stime smerlinger i dit akvarium er, at vælge sunde fisk. Men hvordan kan du være sikker på, at du får en sund fisk?

- Kig på de generelle forhold i akvarieforretningen. Er der døde fisk i akvarierne? Er vandet rent? Hvis nogle akvarier er i uorden, er der god chance for, at der også er dårlig forhold i andre. Køb kun fisk i forretninger, hvor de tager sig godt af akvarierne.
- Hvordan ser pragtsmerlingerne ud? Pragtsmerlinger kan give dig et praj om deres tilstand baseret på deres farvedragt. En sund pragtsmerling viser klare, tydelige farver, hvorimod en stresset fisk mister sine farver og bliver mere hvid. Køb kun smerlinger, som viser deres korrekte farver.
- Er pragtsmerlinger godt fodret? Dem, som ikke er blevet fodret ordentligt, er svære at få tilbage til fuldt helbred igen, og det er mere sandsynligt at du vil ende med en død fisk, hvis du køber en. Se på deres kroppen og se efter om de ser velnærede ud, og spørg dyrehandlerne hvor ofte de fodrer, og hvad smerlingerne fodres med.
- Er pragtsmerlingerne aktive? Sunde pragtsmerlinger er meget aktive og fulde af energi. En sund pragtsmerlinger bør være svær at fange.
- Har pragtsmerlingerne gemmesteder? Gemmesteder er meget vigtige for at lindre stress hos pragtsmerlinger, og det er mere sandsynligt at du får bedre fisk fra akvarier med gemmesteder.
- Køb ikke pragtsmerlinger, der er mindre end 5 cm, hvis du ikke har holdt smerlinger før, da de er meget mere følsomme, når de er unge.

Så ideelt bør du kigge efter de mest farvede, mest aktive pragtsmerlinger du kan finde, og købe disse så du har det bedst mulige udgangspunkt. Du bør også tage vandforholdene i forretningen med i betragtning, og prøve at finde en, som holder deres pragtsmerlinger i vandværdier, der svarer til vandet i dit akvarium, for at reducere stress hos pragtsmerlingerne. Det bør også nævnes, at pragtsmerlinger godt kan lide at hvile liggende på siden, og næsten se døde ud. Men dette er altså en fuldstændig normalt adfærd, og bør ikke ses som tegn på dårlig kvalitet hos fiskene, men snarere det modsatte. Når du har besluttet hvor du vil købe dine pragtsmerlinger, skal du altid købe mindst 3 (optimalt 8-10). Pragtsmerlinger er stimefisk, som aldrig bør holdes alene!

Når du så kommer hjem med dine nye pragtsmerlinger, bør du lade posen ligge og fylde i vandoverfladen i 10-15 minutter, og så langsomt tilsætte en lille smule vand (en kaffekop) fra akvariet hver 10. minut. Gentag dette 4-5 gange før du slipper fiskene ud i deres nye hjem.

Akvarieindretning
Pragtsmerlinger kan holdes i akvarier fra 100L og opefter. Husk, at selvom pragtsmerlinger vokser meget langsomt, bliver de med tiden store og får brug for et akvarium på mindst 540 L, og dette bør betragtes som et minimum.

Indret akvariet med en bund af sand eller fint grus, som tillader pragtsmerlingerne at grave. Jeg anbefaler at du holder dine pragtsmerlinger i et beplantet akvarium, men valget af planter er meget forskelligt, alt efter om du holder unge eller voksne pragtsmerlinger. Unge pragtsmerlinger kan holdes med de fleste plantearter, hvorimod voksne kun kan holdes med robuste planter, som fx javabregne og Anubias. Alle andre planter vil blive ødelagt og/eller spist af de voksne pragtsmerlinger. Jeg anbefaler også brugen af flydeplanter for at dæmpe lyset, hvilket gør smerlingerne mere aktive om dagen.

Pragtsmerlinger vil gerne have en indretning med masser af huler og andre gemmesteder, helst så smalle, at de kun lige kan klemme sig selv ind i dem. Bliv ikke bekymret hvis dine pragtsmerlinger har mast sig ind i huler, de selv har gravet under sten eller akvarieudstyr. Det er ganske sikkert, at de ikke sidder fast – de kan bare godt lide det sådan.

Gemmesteder kan laves med sten, rødder, PVC rør, urtepotter, kokosnødder og forskellige andre slags akvariedekorationer. Skarpe genstande bør ikke bruges til dekoration i akvarier til pragtsmerlinger. Du kan ikke lave for mange gemmesteder, og du bør lave adskillige til hver smerling.

Pragtsmerlinger er følsomme overfor dårlig vandkvalitet, og de kræver god filtrering. Større vandbevægelse sætter de også pris på, da pragtsmerlinger lever i strømmende vand i naturen.

Pragtsmerlinger er gode springere, og du bør sikre dig, at dit akvarium er ordentligt lukket til.

Helbred
Som tidligere nævnt er pragtsmerlinger meget følsomme overfor dårlig vandkvalitet, og er ofte de første fisk, som bliver syge eller dør, hvis vandkvaliteten daler. Vandskift på mindst 25% hver anbefales. Pga. deres lave tolerance overfor dårlig vandkvalitet kaldes de somme tider for indikatorfisk, da deres helbred indikerer akvariets tilstand. Pragtsmerlinger er meget følsomme overfor klorin, og selv små mængder kan være skyld i massedød blandt smerlinger.

Denne art er meget tilbøjelig til at få hvide pletter, hvis vandkvaliteten ikke er høj nok, og er følsomme overfor de fleste medikamenter mod hvide pletter, samt salte. Så hold øje med dine pragtsmerlinger, og brug kun halvdelen af den anbefalede døde, ellers risikerer du, at medicinen slår smerlingerne ihjel.

Foder
Pragtsmerlinger er kødædere og spiser kun grøntsager som supplement. Det anbefales derfor, at de foder noget foder, som afspejler dette. For at få dine pragtsmerlinger til at vokse anbefales det, at fodre 3-5 gange dagligt optimalt. (De vokser alligevel langsomt). Deres diæt bør bestå af et varieret udbud af foder, og kan inkludere næsten enhver slags animalsk føde. En god base kan være rejer, forskellige, synkende piller, forskellig slags frostfoder, og efterhånden som fiskene bliver ældre også fiskestrimler. Pragtsmerlinger kan lave en klikke-lyd, og de vil gøre dette, når de er tilfredse. Derfor finder du hurtigt ud af, hvad der er dine smerlingernes favoritfoder er udfra deres klik, når de får det. Som hos de fleste andre fisk kan der godt gå lidt tid, før pragtsmerlingerne accepterer en ny slags foder, men når de først gør det, kan det blive en favorit. Pragtsmerlinger er en af de få fisk, som bryder sig om og spiser snegle, og kan derfor bruges til at bekæmpe snegle.

Opdræt
Pragtsmerlinger er blevet opdrættet i akvarier, men det er meget sjældent. At kønsbestemme pragtsmerlinger udvendigt er svært, men muligt ved at kigge på halefinnen. Spidserne af halefinnen bøjer en lille smule indad hos hanner, hvilket får finnen til at ligne en klo lidt. Halefinnespidserne hos hunnerne er ikke formet på den måde.

Pragtsmerlinger skal være ganske gamle og mindst 17 cm før de er kønsmodne. I den eneste gode rapport om pragtsmerlingers æglægning, legede de under følgende forhold:
- Temperatur: 29°C
- pH: 6.5
- Ammonium og nitrit: 0
- Nitrat: < 25

Fire, store pragtsmerlinger (over 25 cm) blev holdt sammen i et beplantet akvarium, og nogle få uger før legen ændrede de adfærd, og begyndte at æde levende fisk som det eneste foder, de ville acceptere. Hunnerne i gruppen voksede meget hurtigt på dette foder, og havde fordoblet deres ”livvidde” op til legen. Den nat hvor æglægningen fandt sted, svømmede to smerlinger tæt sammen under vandoverfladen, snoet ind i hinanden og ”klikkende”. Den næste morgen var 450 æg spredt rundt i akvariet. Pragtsmerlinger æder deres egne æg, så det anbefales at fjerne forældrene, hvis du ønsker et vellykket opdræt.

Ungerne blev fodret med flydende yngelfoder i de første to uger, hvorefter de accepterede knust flagefoder. De voksede relativt hurtigt, og var 2,5 cm efter 6 uger. Herefter blev væksthastigheden sat ned.

Det formodes altså, at ældre fisk er essentielle for at opdræt, da denne fisk nok skal være ganske gammel for at være kønsmoden. Pragtsmerlinger kan blive cirka 50 år gamle, så det er ganske rimeligt, at de nok lægger æg senere i livet end mange andre arter.