Oppdrett

Forfatter: Kai Hansen
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Discus
 Del

© Tekst: Kai Hansen ( Eksternt link www.discuspagenorway.com )

Du har to discuser som trives hos deg og spiser godt. Når de møtes i akvariet så "bukker de til hverandre. De står også stille og beskuer hverandre i smug samtidig som de "rister" med kroppen. Du har høyst sannsynlig et par!! Hva gjør du nå! Det første du må gjøre er å sette ned noe for dine utvalgte å legge sine egg på. Dette kan være en terrakottapotte som settes ned med bunnen i været, samtidig som du tetter til åpningen i bunnen da yngelen har en tendens til å rote seg bort her. Det andre du må gjøre er å pakke inn innsuget til filterpumpen med medium skumplast som er beregnet til akvariebruk. Reserveinnmat til fluval 4 er ypperlig til dette bruket. Hvis ikke dette gjøres, så vil jeg garantere at mesteparten av yngelen vil havne i pumpen, og gå tapt. Etter en tid, som kan variere fra noen dager til flere uker, vil de forhåpentlig begynne å gjøre rent der de har planer om å legge eggene. Dette gjør de med munnen, men det er ikke alltid at eggene blir lagt her, de kan like gjerne bli lagt på den andre siden av potten.

Når på døgnet eggene legges, er avhengig av temperaturen i vannet. Ved 28°C så legges de som regel på ettermiddagen, men ved 29°C legges de oftest ved 7-8 tiden om kvelden. Ved 30°C så kan leggingen skje ved 10-11 tiden om kvelden. Det tar bortimot 3 døgn for egg å klekke i 28°C, men rundt 50 timer i 30°C. Den beste temperaturen utfra min erfaring er 29°C. Da klekker de på ca 60 timer. Hvis de er befruktet, vel og merke. Det hender ofte at eggene er ubefruktet, og da bruker som regel foreldrene å spise dem 24-36 timer etter at de er lagt. Jeg tror det er få discus som spiser befruktede egg. Jeg har ofte dekket til eggene til såkalte eggspisere, og de har alltid blitt hvite på den andre dagen.

En discushunn kan begynne å legge egg på en alder av 8 mnd, men dette er ikke heldig. I det øyeblikket de begynner å legge egg, så stagnerer veksten betraktelig, i motsetning til hannen som fortsetter å vokse til han er tre år gammel. En hann vil sjelden kunne befrukte egg før han er 15 mnd. gammel, han vil ofte prøve seg i 10-12 mnd. alderen, men det blir aldri noe ut av det, da han bare fyrer av løskrutt. Hvis du har planer om å kjøpe et såkalt lekepar, så bør du være klar over at i det øyeblikket du flytter et par, så trenger de fra 6 til 9 mnd til å klimatisere seg. Hunnen vil ofte legge egg ganske raskt, og hannen vil kanskje klare å befrukte dem den første gangen, men når han har tømt seg for melke, så vil det ta lang tid før han begynner å produsere igjen. Derfor kan det være bedre økonomi å kjøpe halvstor fisk for så å fore dem opp.

Vi skal nå gå videre. Ditt par har lagt sine egg, alt fra 40-50 til 400-500, litt avhengig av fiskens alder og formkurve. De har også klekket ut og de små discuslarvene henger og spreller på potten. På dette tidspunkt er det en fordel å ha på et svakt nattlys over akvariet så foreldrene kan se sine små og kan få fanget opp de som kommer løs fra potten. Hvis yngelen er borte i løpet av den første dagen, så betyr ikke dette at foreldrene har spist dem. De har ganske enkelt flyttet dem vekk fra fungus fra uklekkede egg, eller til et sted mindre synlig for deg. Etter tre dager så løsner yngelen fra potten og svømmer over på foreldrene. Nå skal yngelen spise på siden til foreldrene i seks dager. På dag 6 så lager vi til en flaske med artemiaegg sånn at de klekker ut på dag 7, for nå må vi også begynne å fôre yngelen fire ganger daglig, f.eks. kl. 08, 12, 16, 20. Du kan se på yngelen om han spiser artemia, de vil ha en lyserød mage, og hvis dette er tilfelle så kan du fjerne dem fra foreldrene på dag 12 etter at de ble født.

Nå er det også meget viktig å opprettholde vannkvaliteten da yngelen ikke tåler forringet vann. Når yngelen er tre uker gammel, så kan du begynne å gi dem skrapt oksehjerte. Dette gjøres mellom fôringen av artemia for å venne dem over på et nytt fôr. Når du ser at de små spiser oksehjerte så kan du kutte ut fôringen av artemia. Nå begynner den virkelige jobben, for nå skal du fôre små sultne discus 7-8 ganger om dagen eller annen hver time, samtidig som du opprettholder vannkvaliteten . Dette skal du holde på med inntil de små er 9-10 uker gamle, og da skal de ha en størrelse på 5 cm +. Dette avhenger selvfølgelig av om du har vært flink med vannkvaliteten og fôringen. Det den lille har tapt til nå vil den aldri klare å ta igjen. Den dagen din discusyngel har blitt voksen og har selv fått yngel, ja, da kan du med rette kalle deg selv for "Discusoppdretter". Lykke til !!