Innkjøp

Forfatter: Kai Hansen
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Discus
 Del

© Tekst: Kai Hansen ( Eksternt link www.discuspagenorway.com )

Før man kjøper, må man ha et akvarium som er klart til å ta imot vår nye investering. Først og fremst bør akvariet være min. 200 l. Dette er det minste du bør ha for å huse fire voksne discus. Kjøper du små fisk, bør disse ikke være under 5 cm totallengde. Først da har de kommet seg over den største kneiken i sitt liv. Kjøper du små så bør du kjøpe 5 - 6 stykker av samme størrelse, da de trives best i en liten "stim". Dette gjelder 5 - 8 cm fisk.

Det vil alltid være en som skal leke sjef og jager de andre. Med kun 2 - 3 stykker, vil det som regel bli en som går mye uten mat. Ved å velge 5- 6 eller flere, slik at " sjefdiscusen " fordeler jagingen på flere fisker. Da får alle sin del av mat og hvile. Kjøper du stor discus, 15 cm eller større, så vil du umiddelbart se hvordan din fisk blir av utseende, du må ikke vente bortimot et år. Da kan du kjøpe et par stykker.

Ved innkjøp av ny fisk til ditt discusakvarium, anbefales det at disse plasseres 4-6 uker i et eget karanteneakvarium, for å unngå at de discusene du har fra før ikke blir smittet av sykdom.