Vårt vatten

Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 31/03-2011 31/03-2011
Oprettet under: Discus
 Del

© Tekst og billeder: Kaj Persson Det vatten som tappas ur kranen i Varberg tas från sjön Neden. I anläggningen på Getterön bereds vattnet och pumpas ut i våra ledningar. Utgångsvärdet på vattnet är då KH 4 och ett pH 8,2 - 8,4. Vattnets ursprungs pH är på 7,2 men det skjuts upp med Natriumlut och klor tillsätts också.

Eftersom både natriumklorid och klor frigörs på vägen är behovet av vattenluftning olika beroende på vilket avstånd vi har till vattenverket.

I Himle där jag bor har vattenverket aldrig lyckats uppnå en mätbar halt av klor.
Däremot är vattnets pH värde vid tappning runt cirka 7,8, vilket innebär att det finns en hel del natriumklorid kvar i vattnet. Genom att kraftigt lufta vattnet går det att sänka dess pH-värde till dess utgångsvärde: 7,2.

Problemet med vårt mjuka kalkfria kranvatten är att dess naturliga buffring är för dålig, därför kan pH-värdet sjunka drastiskt speciellt i de akvarier som saknar bottenmaterial och växter, vilket vi bör vara ständigt vaksamma mot. Själv använder jag mig av två digitala mätare som hjälper mig att enkelt kontrollera pH, ms, ppm och temperatur. Automatiskt vattenbyte löser de flesta av dessa problem men det blir svårare att hålla ett stabilt lägre pH, som är bättre för lekpar. Lekparens kar får därför skötas manuellt.

I lokalen finns en avfuktare som är ständigt igång, den plockar cirka 15 liter vatten per dygn. Detta vatten har pH 7 och cirka 7 ms. Det står också en Revers Osmos som ger mig upp till 100 liter osmosvatten. Vattnet till lekparen blandas med vanligt kranvatten eller med en stamlösning bestående av osmosvatten, havssalt, kalciumkarbonat och magnesiumsulfat. Denna blandning skall sedan hålla cirka 50 ms.

Vattnet hälls i ett durkslag modell större, denna är fylld med torv (för Ph sänkning). I durkslaget lägger jag först flera lager av fiberduk sedan fyller jag upp med opreparerad torv. Vattnet hälls över och efter att det har runnit igenom torven luftas vattnet kraftigt för att bli kvitt de sista resterna av natriumklorid.