Kvælstof-kredsløbet Ii - meget farligt i nye anlæg

Forfatter: Jørgen Zachariassen
Oprettet: 20/11-2007 20/11-2007
Sidst redigeret: 28/11-2008 28/11-2008
Oprettet under: Akvariets kemi og biologi
 Del

Når det nyanlagte akvarium er fyldt med grus og vand, kan filteret begynde at cirkulere og rense vandet, som lige nu dog forhåbentlig er nogenlunde rent. Planterne har også fået lov at stå et par dage alene, inden man kommer fiskene i. Hvad sker der så, når de kommer og befolker akvariet?

Fisk forgifter sig selv uden planter

Målet er det balancerede akvarium, hvor fisk og planter er i balance. Planterne er nødvendige, for at fiskene får det godt, og omvendt.
Det gælder for det første, fordi fiskene optager den ilt (O), som planterne udskiller, og planterne optager den kultveilte (CO2), som fiskene udskiller - ganske som andre dyr og mennesker er afhængige af plantelivet, og omvendt.
Men for det andet lever planterne i akvariet også af det kvælstof, som fiskene fører med sig når de bliver fodret. Kvælstof er det enkelte stof, som planterne behøver mest af i absolutte mængder - mere end dobbelt så meget som det næste stof, kalium (K), i rækken af nødvendige næringsstoffer. Heldigvis for fiskene, ellers ville de dø af forgiftning på meget kort tid.

Kvælstof-overskud: Især ved mange fisk og megen fodring

Problemet er bare, at planter og bakterier især i begyndelsen, når akvariet lige er anlagt, ikke kan nå at følge med i optagelsen af den stærkt stigende produktion af kvælstof, som fiskene medfører i det lille økologiske system.
Hvis man sætter for mange fisk ned i et nyanlagt akvarium, og fodrer dem for meget, forgifter systemet sig selv, så enkelt er det! BEGYND MED FÅ FISK OG KUN LIDT FODER! Denne regel løser mange problemer.

Problemet er for meget kvælstof

Især i nyanlagte akvarier kan kvælstof-kredsløbet løbe løbsk - se artiklen Kvælstof-kredsløbet I. Kvælstof (N), nitrogen (også nitrogen på eng.), indgår i akvariet i tre former: Som ammoniak (NH4+), nitrit (NO2-) og nitrat (NO3-).
Når fiskene lever og ånder og udskiller affaldsstoffer, skabes der først den for fiskene giftigste form for kvælstof, ammoniak, i en stærkt stigende mængde i et nyt akvarium, hvor der intet har været, før fiskene kom til. Det sker, når fiskene udånder kuldioxid (CO2) og ammoniak (NH4+), der er ammoniak i deres tis, og deres lorte falder til bunds og bliver nedbrudt af bakterier under udskillelse bl.a. af ammoniak. Overskydende foder og plantedele, der går i forrådnelse, bidrager også, det er derfor man skal være meget opmærksom på ikke at give for meget foder især den første måned.
Vi skal se på, hvordan det sker, og hvordan man undgår det, men også senere kan der blive problemer med det kemisk-biologiske kredsløb af kvælstof. Det kan forstyrres af:
- pludselige temperaturskift
- udskiftning af store dele af gruset, hvor de gode bakterier lever, som nedbryder ammoniak, jf. senere;
- fjernelse af mange planter og dermed disses rødder, som mikroorganismerne godt kan lide;
- fjernelse af (alt) gammelt filtermateriale, hvori disse bakterier også godt kan lide at leve.

Ammoniak er en gift - især når koncentrationen stiger

Ammoniakken har svært ved at forsvinde, selv om planterne optager noget af den. Akvariets overflade er eneste adgang til et større økosystem, til forskel fra naturen, hvor vandet hele tiden blandes op, fordi det simpelthen strømmer forbi. Mens akvariet er nyanlagt, har der ikke været tid nok til at udvikle de kulturer af bakterier, som skal hjælpe planterne med at forbruge kvælstoffet.
Pludselig er der opbygget så stor en koncentration af ammoniak, at det bliver farligt. I værste fald dør de nyindkøbte fisk efter kort tid, ofte efter et bestemt antal dage, hvis man gentager "forsøget".
Bemærk, at man ikke kan forberede sig på dette ved at lade akvariet stå færdigt alene med grus og planter, for at systemet skal komme "i balance" - uden fisk. Det er først, når fiskene kommer i, at produktionen af ammoniak sætter ind og skaber ubalance. Vent derfor med at sætte flere fisk i, til der er kommet en balance efter 30-35 dage med få fisk. Og begræns fodringen samtidig.

Løsningen: bakterier, der spiser ammoniak

Løsningen er grundlæggende at få flere planter, men det virker først i det lidt længere løb, når akvariet er kommet mere i balance med sig selv. Man kan dog overveje især i begyndelsen at holde planter, som man ved optager mere ammoniak end andre. Spørg akvariehandleren - det er ikke sikkert han ved, hvordan de forskellige planter er i denne henseende...
Løsningen består i det nye akvarium, som er nogenlunde tilplantet, mest i at prøve at fremme væksten af de bakterier, der lever bl.a. af ammoniak. Der er bare det problem ved dem, at de reproducerer sig ret langsomt - dog væsentligt hurtigere end planterne! En bakterie bliver til to på 8 timer, lang tid for bakterievækst. På 16 timer bliver det til 4 bakterier, på 24 timer til 8, på 32 timer til 16 bakterier, osv.
Processen kan formentlig fremmes lidt ved at få fat i nogle flere af bakterierne.
Det kan ske enten ved at tage noget grus fra et "etableret" akvarium med en eksisterende bakteriekultur med over i det nye, det mener i hvert fald mange akvarister. Eller ved at bruge noget filtermasse fra et gammelt akvarium, den store overflade i et godt filtermateriale er et yndet sted for bakterierne at slå sig ned. Så bliver der mange flere bakterier at starte processen med.

Fra ammoniak og nitrit til det mindre problem nitrat

Produktionen af ammoniak begynder næsten med det samme fiskene kommer i. Men først efter 8-10 dage har der udviklet sig så mange bakterier, som kan spise ammoniak, at først produktionen af nitrit, og derefter af nitrat, kan komme i fulde omdrejninger. I denne proces stiger altså først mængden af ammoniak. Dernæst stiger mængden af nitrit samtidig med at ammoniak-niveauet falder, og sluttelig stiger mængden af nitrat samtidig med at nitrit-niveauet falder. Først i denne sidste fase bliver det mindre farligt for fiskene at leve!
Til gengæld for den nitrit, der forsvinder fra slutningen af den første uge, stiger niveauet af nitrat de næste 7-20 dage, dvs. i 2.-4. uge. Koncentrationen når ret højt op. Nitrat er heldigvis knap så farligt som ammoniak, men stadig ret farligt for fiskene i de koncentrationer, der let kan opstå i det nyanlagte akvarium.

Balance tager tid, 29-35 dage - så er det værste overstået

Først 29-35 dage efter, at fiskene kom i akvariet, har der udviklet sig så mange nitrit-ædende bakterier, at niveauet af nitrit falder under faregrænsen. Først da er der så god gang i produktionen af nitrat, at fiskene får direkte gavn af hele processen - i stigende grad også via planternes optagelse af nitrat som den tredie form for kvælstof.
De første 30-35 dage i et nyanlagt akvarium går altså med at udvikle bakterier, som skal forhindre fiskene i at dø af først ammoniak, dernæst nitrit, for så at kunne leve med, at niveauet af nitrat er blevet højere.
Efter den første måned vil fiskene ofte få det bedre. Til gengæld får planterne også meget godt nitrat at leve af. Efter 35-40 dage skabes hver dag lidt nitrat af nitrit. Det giver så nye problemer. Der skal til stadighed være et vist niveau af nitrat, for planternes skyld, men koncentrationen vil fortsætte med at øges, for stoffet kan ikke rigtig nedbrydes i akvariet. Da planternes biomasse endnu kun er vokset minimalt, bliver der meget at leve af for grønalgerne - de kan angribe voldsomt på dette tidspunkt.
Det kan kun løses ved regelmæssige vandskift, som fortynder koncentrationen af nitrat - flere planter vil nok også hjælpe.

Når kvælstof-kredsløbet med ammoniak, nitrit og nitrat er kørt igennem efter 30-35 dage, kan man sætte flere fisk i akvariet uden den store fare for, at niveauet af ammoniak stiger til nye faretruende højder - og måske fodre lidt mere. De bakteriekulturer, som nu er i akvariet, får kredsløbet til at forløbe lettere end i første omgang.
Man kan købe kemisk-biologiske sæt til at forkorte nitrogen-kredsløbet. I så fald tilsætter man bakterier for at tage toppen af udviklingen af først ammoniak og derefter nitrit. Men man skal helst undgå den slags, for så kan kredsløbet ikke rigtig klare sig selv - der skal jævnligt hældes nye bakterier i, og de er dyre at købe på flaske.

Se også artiklen Kvælstof-kredsløbet I - ammoniak, nitrit og nitrat, som dækker delvis samme stof som denne artikel.
Denne artikel er skrevet af:
Jørgen Zachariassen, zac@akvariesiden.dk