Biologisk og mekanisk filtrering af akvarievand

Forfatter: Kim Isdal Knudsen
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 21/12-2009 21/12-2009
Oprettet under: Akvariets kemi og biologi
 Del

Når man holder afrikanske cichlider, hører man tit at vandet i akvariet skal cirkulere mindst 4-6 gange i timen, gerne mere. Har man fx. et 500 l. akvarie, bør pumpen kunne cirkulere mindst 2-3000 liter vand i timen. Dette skulle være godt for fiskene, og en kraftig cirkulation sætter da også fut i tingene.

På den anden side skal man tænke på faren ved de giftige stoffer, der med tiden ophobes i akvarievandet. Et godt filter skal være i stand til at holde vandet rent og klart, så vandet ikke behøver at blive skiftet så ofte. Et stort vandskifte kan godt være katastrofal og stresse dine fisk, enten pga. en for stor temperaturforskel på det gamle akvarievand og det friske vand der tilføres akvariet, eller pga. et uheldigt tilfælde af dårlig vandkvalitet på det friske vand fra det lokale vandværk. Kræver det meget store vandskift for at holde dit akvarie nogenlunde frit for nitrat og nitrit, kan det være et tegn på at den biologiske filtrering i dit akvarie ikke fungerer som det skal.

Succes i akvariet bør altså kunne opnås ved at indfri disse 3 krav:
1. Vandet bør som minimum cirkulerer 4-6 gange i timen.
2. Vandet skal tilføres en sund mængde ilt, både til fiskene og filterbakterierne.
3. Vandet skal holdes rent og klart og bør ikke indeholde nitrat, og slet ikke nitrit.

Man kan ikke opfylde alle 3 ovenstående krav 100% med kun 1 cirkulationspumpe, fordi den biologiske rensningsproces (denitrifikationen) i filtermaterialet opnås bedst når vandet strømmer langsomt hen over filterbakterierne. Skal vandet strømme langsomt gennem pumpen for at lade bakterierne arbejde optimalt, kan man ikke på samme tid overholde krav 1: At vandet skal cirkulere mindst 4-6 gange i timen. Så kan man spørge sig selv: Hvad dør fisk egentlig af? Dør de af for lav vandcirkulation, eller dør de af at vandet ikke er ordentligt iltet/tilstrækkeligt renset for skadelige kemikalier?

Svaret giver sig selv: Man bør prioritere vandets beskaffenhed, for ellers dør fiskene.

Minimumskravet for at have et velfungerende akvarie er derfor at have et biologisk filter kørende PLUS en tilstrækkelig ilt-mætning af akvarievandet.

Når dette er sagt, kan man med fordel have et biologisk OG et mekanisk filter kørende i samme akvarie. Er dit akvarie på 500 liter, kunne man vælge en spandpumpe på fx. 500 l./t. til at varetage den biologiske del af rensningen, dvs. filtrere vandet for nitrat og nitrit og andre kemikalier. Det geniale ved spandpumper er også, at man kan lave et hanesystem på vandslangerne og derved lette vandskiftet, fremfor at forstyrre fiskene unødigt ved at foretage vandskiftene direkte i akvariet.

Et kraftigt powerhead med en filtersvamp kan så klare den mekaniske rensning, hvor vandet grovfiltreres for planterester og andre større partikler. Samtidig vil dette powerhead danne en kraftig vandcirkulation i vandet, jfr. krav 1. Et powerhead bør desuden placeres sådan i højden, at udgangsstrålen ligger og flugter med vandoverfladen, så vandet bølger og derved tilføres ilt, men man kan også bruge en diffuser eller en simpel luftsten til at tilføre luften med, så krav 2 kan blive opfyldt.

Ilt er livsnødvendig for fiskene og især for filterbakterierne, som skal bruge ilten for at kunne udskille giftstoffer fra akvarievandet og omdanne det til ufarlige stoffer.