Find balancen og få succes!

Forfatter: Karl-Henrik Arendt
Oprettet: 19/03-2008 19/03-2008
Sidst redigeret: 19/03-2008 19/03-2008
Oprettet under: Akvariets kemi og biologi
 Del

Find balancen og få succes!

I ethvert akvarium opstår der det man kalder for en kvælstof cyklus. Alt succes med sit akvarium handler om at man holder denne cyklus på rette spor.

Første led i kæden er vores fisk. Prøv at betragte denne som en maskine der får et input og giver et output.Mad --------------- > Fisk ------------------ > Afføring


Mad er mange ting. Noget foder er højt optageligt, og noget er svært omsætteligt for fisken. Du kender det måske bedst fra din hund. Giver du den billigt hundefoder hvor ingredienserne primært består at kød og benmel, så laver den store hundelorte, netop fordi den ikke kan optage foderet særlig godt. Giver du den kvalitets hundefoder baseret på fx frisk kød, så laver den minimal afføring fordi hunden kan optage de gode råvarer. Dette kan overføres til mennesket, men også fisken, og eftersom fisken svømmer rundt i sin afføring så er det af særlig stor betydning her.

Giver du fisken kvalitetsfoder baseret på rene råvarer fra fx koldtvandsfisk, rejer, blæksprutter, tang og alger så optager fisken store dele af foderet. Dermed kommer der mindre afføring i akvariet. Foder du dem med billigt fiskefoder hvor store dele af foderet stammer fra affaldsprodukter som fx hakkede ben og finner samt animalske biprodukter – jamen så øger du belastningen af affaldsstoffer i akvariet betragteligt.

I foderet indirekte og fra afføringen kommer der 2 værdier vi kan måle og afhjælpe. Det er fx hhv. fosfat og ammonium. Ammonium er meget stressende for fisk og algefremmende. Når fisk er stresset, så får de et lavt immunforsvar. Når fisk har et lavt immunforsvar, så bliver de meget nemt syge. Syge fisk dør ofte.

Mad ---- > Fisk ---- > Afføring ---- > Ammonium

I akvariet har vi et filter. Dette filter består af en pumpe der suger vand ind, trækker vandet igennem filteret, hvorefter vandet strømmer ud i akvariet igen. Vandet der kommer ud af pumpen bør skabe bevægelse i overfladevandet for at ilte vandet, samtidig skal filtermaterialet nedbryde bl.a. ammonium.

Filter ( Ammonium, Nitrit ) ----- > Nitrat

Inde i filteret sidder der filtermateriale. Her placerer der sig en række aerobe bakterier der omdanner Ammonium til Nitrit som så bliver til Nitrat.

Er filteret effektivt, så har man et minimum af Ammonium og Nitrit i sit akvarievand. Disse to værdier er dræbende og stressende for vores fisk. Vi kan hjælpe filteret via tilsætning af bakterier og mineraler som for det første understøtter bakteriemassen i filteret, men som også direkte fjerner skadelige stoffer som fx ammonium. Et utilstrækkeligt filter giver udslag i for meget ammonium og nitrit i akvariet som så giver syge fisk.

Det betyder at affaldsproduktet fra et traditionelt filter (Filter med fx svampe og keramikrør) uanset type er Nitrat. Nitrat kan i større mængde være stressende, samtidig med at det er yderst væksthæmmende. Dertil trives nogle alger særdeles godt når der er større mængder af nitrat.

Nitrat ---- > Planter / Vandskifte / Anaerobe bakterier

Nitrat kan afhjælpes ved at have en stor og sund plantevækst. For at planterne tager deres del af nitraten, så skal de naturligvis trives. Planter har brug for 3 ting. De har brug for lys. De har brug for gødning bestående af makro og mikro næring. De har brug for Co2. Er disse tilstede i tilstrækkelige mængder, så vil planterne trives og teoretisk afhjælpe vores nitrat problemer.

Vi kan også afhjælpe nitrat ved at skifte en masse vand. Det er især nødvendigt i akvarier hvor vi har få planter, fx pga. at vi holder nogle mellem amerikanske cichlider der spiser alt hvad der er grønt i akvariet.

Sidst men ikke mindst, så kan vi supplere vores filter med et filtermateriale der indeholder anaerobe bakterier som nedbryder, eller omdanner, nitrat.

Har vi den perfekte cyklus, så har vi også mulighederne for at skabe det perfekte akvarium. Hele kæden af parametre er afhængige af hinanden, og derfor kan vi lige så godt starte rigtigt. Det hele starter med at vi giver vores fisk noget ordentligt at spise. Mange der har holdt guppyer har måske oplevet fænomenet klisterhaler. Halerne klasker sammen, og fiskene dør. Giver vi vores fisk et kvalitetsfoder, så kommer der et minimum af afføring og dermed et minimum af ammonium. Et minimum af ammonium betyder at vores filter kan følge med. Det betyder således også et minimum af nitrit og nitrat. Det betyder igen færre sygdomme og færre alger. Holder man lidt igen med foderet, især frostfoderet, så får man også et minimum af fosfat. Fosfat fremmer algevæksten i akvarier. Ligesom planterne forbruger nitrat, så forbruger de også fosfat. Små mængder af fosfat og nitrat er fint, det skal planterne nok afhjælpe. For store mængder ødelægger balancen og akvariet kan i stedet ende i død og algesuppe.

Stort set alle problemer i akvariet er relateret til at der er en forkert sammenhæng mellem det vi har i akvariet og det filter vi har koblet til. I princippet ville et filter på størrelse med en tønde til et lille akvarium kunne afhjælpe næsten alle problemer. Har man et lille indvendigt filter, eller et utilstrækkeligt filter, så kommer man nok ikke uden om at skulle hjælpe cyklussen med tilsætningsvæsker, hviket der i princippet ikke er noget forkert i. Mange af os stræber naturligvis altid efter et setup der kører så naturligt som muligt. Personligt havde jeg et 220L akvarium jeg ikke skiftede vand på i ca. 2 år, og så er topklasse foderet og de ekstra filtermaterialer tjent hjem flere gange!

Optimér dit setup, test for ammonium, nitrit, nitrat og fosfat. Er vandværdierne som de skal være, så spring dit ugentlige vandskifte over og spar penge samtidig med at du skåner miljøet!

Da jeg startede på denne artikel for et par timer siden besluttede jeg mig for at ikke nævne nogle produkter. For det første fordi jeg er inhabil da jeg beskæftiger mig med akvarieprodukter, for det andet for ikke at tage afstand til bestemte produkter. Dog synes jeg alligevel det må være træls at læse artiklen, og ikke vide hvad man kan købe for at understøtte processen. Derfor kommer der alligevel en opskrift:

Dvs. at hvis du ikke vil læse om produkterne, så læs kun her til!

Mht. foder kan man bruge O.S.I. Dette foder er i virkelig høj kvalitet, baseret på koldtvandsfisk, rejer, krill, blæksprutter og spirulina mv. fanget og høstet ud for Alaska. Foderet er højt optageligt og proteinerne er forbehandlet så de nemt optages. Foderet støver ikke når spises, og det betyder at foderet havner i fisken og ikke hos algerne.

Planterne havde brug for 2 ting ud over lys. De har brug for Co2 og gødning. Easy Life EasyCarbo giver planterne det kulstof de skal bruge fra Co2. Dermed slipper man for et Co2 anlæg. Det er flydende og kan hældes i akvariet. Profito er en gødning fra Easy-Life der indeholder alt hvad de skal bruge i 1 flaske.

Et Poly filter fjerner alle former for fosfat.

Easy-Life Flydende filtermedium er det eneste produkt der helt naturligt blot via mineraler og bakterier sætter gang i dit filter, fjerner ammonium og andre skadelige stoffer. Her er ikke anvendt kemi, og i stedet for at lægge en kemisk kappe på fisken, så fjerner den i stedet årsagerne til at fisk stresses og mistrives. Resultatet er krystalklart vand.

Symbiont er et filtermateriale der kan omdanne Ammonium til nitrit til nitrat, men ud over dette reducere nitrat fordi det i sin kerne indeholder anaerobe bakterier.

Jeg håber denne lille artikel har givet inspiration til at optimere dit akvarium. Find balancen og se dine planter blive flotte grønne, dine fisk få flottere farver, vokse bedre og ikke mindst yngle mere. Dette er konsekvensen af brug af godt foder kombineret med at have rent vand.