Kampadfærd

Forfatter: Ron Coleman
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 20/12-2009 20/12-2009
Oprettet under: Cichlider og videnskab
 Del

Kampadfærd

Af Ron Coleman, 1999

Oversat af Elisabeth Schrøder, 2006(Thorichthys pasionis hanner i territorialduel. Foto af Juan Miguel Artigas Azas)

Cichlider slås. Selv den mindste cichlide vil slås. Er cichlider bare grumme fisk, eller er der mere i det end det? Et nærmere kig på cichliders kampe afslører en kompliceret adfærd, som er værd at kigge på og forstå.

Selvom det er ganske almindeligt, at en bestemt cichlide beskrives som enten “aggressiv” eller ”en mere fredelig art”, kommer man herved til at overse en masse spændende biologi. Der er en grund til, at cichlider slås. De kan slås om plads, om mager eller om føde. Intensiteten af aggressionerne og kampene er meget nemmere at forstå, hvis vi undersøger hvorfor fisk slås, i stedet for blot at lade slåskampe være et karakteristika for en bestemt art. Dermed ikke sagt, at det er svært at forudsige hvad der sker, hvis man putter en Apistogramma og en zebracichlider i et 20 liters akvarium, men nærmere at vi måske kan forstå hvorfor to fisk somme tider kommer godt overens og somme tider ikke – ofte med alvorlige konsekvenser for taberen. Hvis vi forstår kampene, kan vi forsøge at kontrollere dem, og fiskene vil nyde godt af det.

At slås er farligt. Taberen kan risikere, at miste skæl, finner og øjne. Alt for ofte, i et akvariums begrænsede plads, kan taberen blive dræbt. Kamp er også farligt for vinderen. En heldig fuldtræffer mod øjet af en lille modstander kan handicappe selv den største fisk.

Hvis det er muligt, bør potentielle modstandere forsøge at evaluere det mest tænkelige udfald af en kamp før den begynder. Hvis den ene af fiskene ikke har nogen chance for sejr, bør den ikke begive sig ind i kampen. Vi skulle derfor tro, at fisk ville være snedige til at samle alle stumper information, som kan hjælpe dem til at forudsige resultatet.

Emnet om dyrs styrkeprøver og overførsel af information før og under dem, er et aktivt område indenfor forskning i dyreadfærd. I den seneste tid er der blevet publiceret et stigende antal afhandlinger, som analyserer kampe blandt cichlider, og de afslører nogle utroligt, sofistikerede adfærdsmønstre.

En typisk kamp udvikler sig gennem en serie af stigende bekostelige faser. På ethvert tidspunkt kan den ene af modstanderne afbryde kampen, men hvis de er næsten lige stærke, kan den forsætte til den bitre ende. I en given kamp, kan nogle af faserne enten springes over eller være meget korte.

En kamp starter ofte med en fremvisning af visuelle signaler. Rivaler spreder finner for at få deres krop til at se størst mulig ud. Hvis ingen lader sig afskrække, kan det udvikle sig til sidestillede signalvisning, også kaldet haleslag. Modstanderne stiller sig om side om side, og skubber vand sidelæns mod hinanden, i et forsøg på at vise deres styrke. Hvis sammenstødet udvikler sig, kan det komme til en hoved-mod-hoved duel. De udviser udspredte gællelåg og åben mund, som ofte ender i en kæbelås (eng: jaw-locking) (også kaldet mund-wrestling eller læbelås) og karrusel-adfærd, i hvilken fiskene hurtigt jagter hinanden rundt i en lille cirkel, hvor de forsøger at bide hinanden.

Kæbelåsning er farligt, fordi kæberne er essentielle for så mange aspekter i en cichlides liv. En kæbe revet af led kunne meget vel føre til døden. Men kæbelåsning er også den ultimative måde hvorpå to jævnbyrdige modstandere kan afgøre, hvem der vinder og taber. Det er så vigtigt, at mange cichlide-arter har indbygget kæbelåsning som en del af kurmageriet: potentielle mager låser deres kæber sammen og tester hinandens kampevner. En partner, som ikke kan slås, vil ikke være i stand til at forsvare ynglen tilstrækkeligt.

Hvad afgør udfaldet af en kamp? Hos kampe blandt mange dyrearter er det kropsstørrelsen, som er den vigtigste faktor. Et dyr med en større krop kan lægge flere kræfter bag sine bid, have tykkere, beskyttende dele, større energireserver, større kæber osv. Hvis de i øvrigt er ens, vil det større dyr altid som regel vinde kampen. Men der er andre faktorer, som man bør overveje, og disse er særligt vigtige og interessante hos cichlider.

Motivationen er utrolig vigtig i cichlidekampe. Bare se på et par af ynglende cichlider, som forsvarer deres rede eller yngel imod en meget større angriber. Forældrene er højt motiverede: de har meget mere at tabe – nemlig deres afkom – end den relativt lille mængde energi i form af føde, som angriberen har at vinde. Derfor bliver yngelplejende fisk sjældent adskilt fra deres kuld, og jeg har selv været vidne til forældrefisk, som effektivt har drevet rovdyr væk, som har været ti gange større.

Så hvilke beviser har vi på, at kampe virkeligt er så komplekse blandt cichlider? George Barlow og hans studerende ved University of California, Berkeley, har udført mange forsøg med midascichliden, Amphiliphus citrinellum, for at påvise forskelle i størrelsen som nøglen til at afgøre en vinder (e.g., Barlow et al., 1986). En forskel på blot nogle få procent i vægt er nok til at forudsige vinderen af en iscenesat kamp. På lignende vis viste Simon Beeching (1992), at oscar-cichlider præcist visuelt kan vurdere kropsstørrelse hos modstandere.

Kropsstørrelse er ikke alt. Francis Neat og hans kolleger ved University of Glasgow undersøgte kampadfærd hos Tilapia zilli. Neat et. al. (1998) viste, at hvis to hanner af T. zilli bliver placeret i et akvarium, vil udfaldet af den resulterende kamp kunne forudsiges ud fra den relative størrelse af hannernes testikler, ikke deres kropsstørrelse. De argumenterer, at det er hannens ”motivation” – nemlig hans ynglestatus som indikeret af kønsorganernes vægt – som er vigtig for at afgøre udfaldet. Interessant nok vist Neat (1998) for nyligt, at mundens størrelse er en god indikator for testiklernes størrelse; Derfor vil T. zilli med disproportionale store munde i forhold til deres kropsstørrelse med størst sandsynlighed vinde kampe.

Peter Hurd ved Stockholms Universitet udførte en række eksperimenter på muligheden for samarbejdende signalering mellem modstandere i fiskekampe. Ved at analysere videooptagelser af kampe mellem hanner af Nannacara anomala viste han, at bestemte dele af fremvisning af farvetegninger forudsiger viljen til at begive sig ud i en bestemt type kampadfærd hos fisken. For eksempel kunne en fremhævet længdestribe kobles med haleslag, imens lodrette farvetegninger indikerede en vilje til at begynde kæbelåsning.

Sigal Balshine-Earn og Amon Lotem (1998) ved universitet i Tel Aviv tog videometoden et skridt videre og udførte nogle fascinerende eksperimenter med Neolamprologus brichardi. En af vanskelighederne ved at studere aggression hos fisk er, at for at isolere den ene af de kæmpendes reaktion, må man ideelt set kontrollere den andens adfærd. Det er svært at gøre dette med to levende modstandere; forskellige alternative metoder har været forsøgt brugt, inklusiv brug af gummi modeller eller fotografiske modeller har været benyttet. Balshine-Earn og Lotem brugte en spændende, ny teknik på cichliderne: de lod fiskene se tv! Ved at teste individers respons på enten rigtige fisk eller fisk på video viste forfatterne, at cichliderne reagerer på fisk på video – dog ikke så stærkt som på de rigtige fisk – og også, at fiskene genkender individer på videoen. For eksempel gjorde hanner kur til deres egne mager, men angreb billeder af fremmede fisk. Forfatterne påpeger, at cichlider har farvesyn meget lig vores eget, og at brugen af video tilbyder spændende muligheder for fremtidige forsøg.

Der er en anden omkostning ved det at slås, som der sjældent er blevet taget fat på: når fisk slås bliver de måske mindre årvågne overfor rovdyr. Sven Jakobsen og hans kollegaer ved Stockholms Universitet opdagede, at når de præsenterede en model af et rovdyr for Nannacara anomala i forskellige stadier af kamp, havde kampaktiviteten en stor effekt på fiskens evne til at reagere på rovdyret. Mundbrydende fisk tillod rovdyret at komme meget tættere på før de svømmende væk, end enlige fisk eller fisk udførende haleslag overfor hinanden gjorde. Olle Brick (1998) tog eksperimentet endnu et skridt videre for at forklare den tidsmæssige struktur i en kamp. Hvor mundbrydende modstandere ofte afbryder kampen engang i mellem, viste Brick, at fisk er meget mere vagtsomme på disse tidspunkter end når de aktivt tager del i brydningen.

Eksperimenter om kampadfærd er svære at udføre ordentligt, og bør kun laves med et klart formål og en fornuftig metode. Men, det er vigtigt at vi forsøge at forstå præcist hvorfor fisk slås, fordi dette er en uadskillelig del af cichliders adfærd, og ved at forstå den vil mange færre cichlider dø.

Gengivet med tilladelse fra Eksternt link http://www.cichlidae.com/ og Ron Coleman