Vandet i Malawi-søen

Forfatter: MalawiCarsten
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Malawi
 Del

Vandet i Malawi-søen.
Denne artikel er skrevet af Carsten K Larsen (MalawiCarsten)

Vandet i Malawi-søen.

Her er lige lidt informationer omkring vandværdierne i Malawi-søen:

Malawi-søens vand er som følger:

Ledeevne: 210-220µS
Kationer: 2,45meq/L
Anioner: 2,5 – 2,59meq/L
Na: 21mg/L
K: 6,4mg/L
Ca: 16,4 – 19,8 mg/L
MG: 4,7 – 8,8 mg/L
HC03+CO3: 2,36 – 2,58meq/L
CL: 3,57 – 4,3 mg/L
S04: 5,5 mg/L
SiO2: 1,1 – 4mg/L
NO3 – N: 0µg/L
PO4 – P: 27 - 30µg/L
Total P: 0µg/L
pH 8,5-8,6

µs = MikroSiemens vandets ledeevne
meq = milliequalent

Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand;
et lille giver blødt vand.
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, dH, og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

0 - 4 meget blødt
4 - 8 blødt
8 - 12 middelhårdt
12 - 18 temmelig hårdt
18 - 30 hårdt
over 30 meget hårdt

Eller i mg/L
(meget blødt og blødt vand er lagt sammen)
0 to 17.1 mg/l
17.1 to 51.3 mg/l
51.3 to 119.7 mg/l
119.7 to 179.55 mg/l
Over 179.55 mg/l

Total hårdhed = forbigående + blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed kan bringes ud af vandet ved opvarmning,
således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som calciumcarbonat (kedelsten).
Den blivende hårdhed bestemmes som forskellen mellem den totale og den forbigående og kan angives
som den mængde calcium og magnesium, der svarer til sulfat og evt. chlorid.

pH

pH er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion.
Hvis pH er større end 7 er vandet basisk; mindre end 7 er det surt.


Copyright:
Denne artikel bringes med tilladelse fra Carsten K larsen (MalawiCarsten) Eksternt link http://www.malawicarsten.dk/