Vildfangede eller opdræt- Og om kvalitet

Forfatter: Niels Ventzel
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 19/11-2007 19/11-2007
Oprettet under: Malawi
 Del

Tekst ved Niels Ventzel
Revidering/opdatering af siden, sidste gang. Feldballe. juni 2004


Denne diskussion har måske flere ansigter.Det behøver ikke nødvendigvis at dreje sig om bedre kvalitet blot fordi fisken er fanget i Malawisøen. En Vildtfanget fisk kan sagtens være i en dårlig tilstand og kondition.

Så det at fisken er vildtfanget, gør den ikke til et Supereksemplar alene.Vildtfangede fisk er oftest dyre Der skal jo betales for fangst og transport.Vildtfangede fisk er, som ny importerede, ofte i en medtaget kondition og en dårlig tilstand. De har været gennem voldsomme strabadser med et adrenalin-diagram langt ud over det normale.Fiskene er groft sagt, blevet revet ud af deres rolige, stresfri og behagelige hverdag og gennemgår nogle voldsomme oplevelser for at ende i et fængsel hos dig eller mig.Først bliver de jaget ind i et net og med en hånd puttet ned i en stor tønde sammen med en masse andre fisk. Tønden med fisk, kan ofte være mange dage om at nå overfladen, inden fiskene igen fragtes videre med båd/færge til Hovedfangststationen. Her opholder fiskene sig på gennemrejse i akvarier eller bassiner, til de er solgt og dernæst bliver de pakket i plastposer med vand, ilt og beroligelsesmiddel, for efter adskillige timers transport, at lande hos en eller anden importør. F.eks. i Europa.

Hos importøren gennemgår de ofte én eller måske flere medicinske kure som han nu mener, er det bedste. Og efter en stressende tid her bliver de videresolgt. Evt. til en butik hvor de kan gå indtil en akvarist køber dem og får dem med hjem i et forhåbentlig fornuftigt akvarium.Alle disse oplevelser som fisken her gennemgår, er en så voldsom omtumling, at det bliver en belastning for fiskene og kan resulterer i at de ofte ser utrolig trælse ud. De er hulmavede og stressede, har dårlig eller måske slet ingen modstandskraft. Tilvænningen kan være utrolig svær og kræver i dag en rimelig stor indsigt fra akvaristens side.Vildtfangede fisk er dog hvad vi nærmest kan kalde for vores prototype I hvert fald er den grundindividet for de efterfølgende generationer. Vores garanti for ægthed. Hvis fisken ikke har fået sit rigtige navn, så er det i hvert fald ikke fiskens skyld. Helt natur- og genetisk ægte er den i hvert fald. Vi vil altid kunne gå tilbage til den vildtfangede fisk og så her se hvordan den skal se ud, farvemæssig, facon, størrelse.

Af dens biotop og levevis, kan vi lære hvordan fisken skal passes og plejes og holdes i akvariet.

Og vi ville ingen ægte Malawicichlider have hvis vi ikke havde startet med vildtfangede fisk.

KVALITET PÅ MALAWICICHLIDER:

Stort set alt som vi bruger i hverdagen af produkter (madvarer, hårde hvide varer, planter, blomster, kosmetik, bøger, osv. osv.) har gennemgået en kvalitetskontrol og været udsat for laboratoriekontrol og sortering i flere kvaliteter.

Der stilles i dag op i ISO normer inden for næsten alle produkter, firmaer og industri.

Alt skal i dag beskrives i kvalitet og der skal føres kontrol og laves analyser.

Bare ikke tropefisk og slet ikke malawicichlider.

Næsten hver eneste cichlide-idiot har sin egen idé om hvordan kvaliteten skal være på de fisk han vil købe.(og måske en anden kvalitet på det han sælger). Der er nemlig ingen regel eller krav for hvordan kvaliteten skal være på malawicichlider. Derfor er der nok næsten lige så mange måder at se på denne sag på, som der er cichlide-idioter. Så det var måske en god idé at få diskuteret sagen lidt nøjere.Hvad skal man så se efter, for at være sikker på at få så gode fisk som muligt, og forvente at kvaliteten er bare nogenlunde.Kontroller: Farven, faconen (formen), konditionen, aftegningerne, finnerne, øjnene, gællelågene, skrammer/sår, over-/undervægt, vitalitet/glans.Undgå krydsninger (eller accepter dem): Tjek aftegningerne:

Sæt dig ind i hvordan fisken ser skal se ud. Brug bøger og nettet.

Ved unger er det vigtigt at vide hvordan skyggetegningen kan se ud. Se på de skyggeaftegninger som fiskene viser under farverne. På unger og hunner er det intet problem at se disse aftegninger, men på farvefulde hanner kan det være svært.

Tjek at disse aftegninger er som de skal være. Skråbånd, længdebånd, tre mørke markeringer, osv.

Hvis et kuld unger viser forskellige aftegninger, er der stor chance for at der har været en forkert han i mellem bejlerne.Undgå vanskabninger: Se på faconen og organerne:

Ringe foder (vitaminfattigt) og Nitratforgiftning kan afstedkomme vanskabte fisk. Det er sjældent pga. af indavl. Det ses ved en eller flere af de efterfølgende eksempler på handicap.

Halen knækker, op, ned eller til siden, ved haleroden.
Finnestrålerne i halen kan klappe sammen.
Dele af gællelågene kan mangle.
Skæv snude. (Schiebesnause).
Hele kroppen kan zigzagge. Ses bedst ovenfra mens fisken går i en hvid spand.


Undgå fisk med dårlig kondition:

Fiskene må ikke være fede eller i overstørrelse. Evt. på grund af knaldfodring.
Tjek fiskens åndedræt. Pumpende mundbevægelser kan være begyndende sygdom.
Tjek gællelamellernes farve. Skal helst være pænt lyserøde.
Musklen ved brystfinnernes basis, må kun i sjældne tilfælde være rød eller blodsprængt. Ellers kun hvidlig.
Fisk kan også være gamle. Tjek størrelse og evt. kønsåbninger.


Undgå fisk med dårligt helbred (syge): Tjek glansen på øjne og gæller.

Fiskene skal have et klart blik i øjnene. De må ikke virke apatiske eller matte.
Skæl og gællelåg, skal være glinsende og ikke matte.
Finnerne må ikke være flossede og finnetrådene må ikke være spaltede.
Tjek gællelamellernes farve. Skal helst være pænt lyserøde.
Tjek fiskens åndedræt. Pumpende mundbevægelser kan være begyndende sygdom.
Er fisken aktiv og sulten.? Det er en dårlig idé at fodre fisk før en transport så man kan bruge en rødprik laserpen (markérlys ved foredrag) og lyse på bunden i akvariet. Så vil fisken vise en adfærd som kan være afslørende.


MEN, MEN, pas nu også på ikke at blive hypokonder.

Det vil stort set næsten være umuligt at finde fisk som ikke viser en eller anden af disse symptomer.

Og så kan man jo aldrig få købt sig nogle fisk.

Og de ovenstående 4 temaer skal dog også blot forstås som en ledetråd.