Nitrit i vandet?

Postet under : Akvariesiden.dk - Vandpleje og Kemi
Visninger : 1146Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #1
Bruger sugefisken (Inaktiv) - 13/05-2014 12:16 13/05-2014 12:16
Hej til jer!

Jeg har nu siddet og læst lidt i diverse tråde om opstart af "gamle akvarier",og har stødt på ordet Nitrit flere gange.Hvad er dette? Hvad kommer det af og hvordan bekæmper man det?

Jeg havde for ca. 21 dage opstartet et 60l akvarie,men af en eller anden årsag var der pludselig kommet et grønt slimet mosagtig "græs-tæppe" over alt i baljen.Jeg spurgte en af mine venner om han viste hvad det var,han sagde at det var grønne alger og at jeg sakkens kunne putte min gule Ansistrus dolichopterus malle ned i.Det ville være guf for den...men men men..2 dage efter døde den :( ...Skal lige oplyse at akvariet havde kørt i ca 14 dage inde mallen kom i.Der var både planter,trærod mv i.
Nogen der ved hvad der gik galt? *uhh*

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #2
DanielJensen (Slettet) - 14/05-2014 16:13 14/05-2014 16:13
Filter?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #3
DanielJensen (Slettet) - 14/05-2014 16:17 14/05-2014 16:17
Kilde:

Eksternt link http://da.m.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A6lstofkredsl%C3%B8b

Selv om planterne godt kan optage ammonium, vil de fleste af dem lige så gerne have nitrat. De eneste undtagelser er de planter, der er tilpasset nicher med sure jordbundsforhold, de såkaldte surbundsplanter. Bakterierne Nitrosomonas og Nitrobacter oxidierer ammonium til nitrat via mellemleddet nitrit i en aerob proces på to trin. Ved denne proces, som kaldes nitrifikation, frigives der energi.:

NH4 ? NO2 ? NO3
Nitratet bliver omsat af planten til organiske forbindelser som proteiner. De bliver via planteædere og rovdyr atter forvandlet til ammoniumforbindelser, der findes i ekskrementer, urea, kadavere og anden førne eller – sluttelig – som Humus. Disse materialer bliver omsat af nedbrydere som svampe og bakterier, og de kommer derved igen til gavn for økosystemet og det biologiske kvælstofkredsløb.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #4
Bruger USB_akvariegødning (Inaktiv) - 15/05-2014 07:54 15/05-2014 07:54
Det er nu ikke helt korrekt, bl.a. vil N2O (lattergas) og kvælstof N2, vil gasse af direkte fra akvariet til den omgivende luft Eksternt link http://akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godni...
og vil således nærmest være ikke eksisterende i akvariet.

Der er nu et mellemled mellem tilførsel af Nitrat til langt de fleste planter for modsat som der står angivet, så er der tale om at de fleste planter foretrækker NH4+ altså Ammonium, der er forskel på hvad planterne helst vil have, men generelt er det sådan at planterne foretrækker Ammonium og der er faktisk kun tale om at de græslignende typer, som f.eks. i akvariet hvor vi har Eleocharis typer, de foretrækker Nitrat.
Det er også almindelig kendt at hvis man f.eks. gøder kartofler med Nitratholdig gødning, så vil de hovedsagelig sætte top, altså stængler og blade og nærmest ikke udvikle kartofler, så de bør gødes med en ammonium-holdig gødning...
Disse forhold hænger formentlig sammen med at planterne direkte kan optage og forbruge Ammonium, hvorimod de ved at optage Nitrat først skal oxidere nitraten til Ammonium før de kan bruge den, da planterne internt arbejder med Ammonium...

De fleste der "bare" har akvarium vil også opleve at der ikke er tale om at de oplever Ammonium i akvariet, men snarere Ammoniak, hvilket hænger sammen med at man ikke pH justerer akvariets indhold, men læs mere om det i den linkede artikel..
Under basiske forhold vil nitrogen-anioner (negativt ladede ioner) bl.a. findes den meget giftige azidion, (N3-), som binder stærkt til jernholdige enzymer i kroppen, hvilket er årsagen til at det forhold kan være katastrofalt for fiskene...

Langt de færreste akvarister interesserer sig for at etablere en god bund i akvariet, er den korrekt anlagt vil man have et filter der via dets anaerobe forhold kan nedbryde rigtigt meget Nitrat og dermed også slutte kredsen, hvor det Nitrogene gasses af akvariet af sig selv, altså den proces der kaldes for denitrifikation, men som nævnt kræver det at bunden overvejende er anlagt så der vil være tale om anaerobe forhold, altså iltfrie forhold, det kan bl.a. skabes ved at anvende ler i bundlaget, da lerpartiklerne er så små at de helt naturligt danner disse forhold...
Selvom der i motorfiltre med biologiske filtermaterialer også kan dannes en kerne af anaerobe forhold, så vil der være tale om meget lidt i kraft af den hurtige gennemstrømning med iltrigt vand...

Annoncører
Annoncører