Driver luftbobler Co2 ud af vandet?

Postet under : Akvariesiden.dk - Vandpleje og Kemi
Visninger : 5559Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #1
Bruger stonny (Inaktiv) - 01/08-2009 01:19 01/08-2009 01:19
Man hører ofte påstanden, at lufttilsætning til et akvarium driver CO2 ud af vandet. Er det altid korrekt?

CO2-indholdet har en nøje sammenhæng med vandets KH og pH. Ved en given KH og pH kan vandet indeholde en given mængde CO2. Dette CO2-indhold vil stræbe efter at være i ligevægt. Forbruger planterne CO2, vil vandet optage CO2 fra luften. Denne CO2-optagelse sker i øvrigt forholdsvis hurtigt.

Hvis man aktivt tilsætter CO2 til sit akvarium f.eks. fra et flaskeænlæg, bliver vandet overmættet med CO2. Jf. ovenfor vil vandet derfor afgive CO2 til luften for at vende tilbage til sin ligevægt. Bevægelser i vandet, f.eks. fra luftbobler, vil fremme denne proces, ligesom en sodavand bruser af, når den rystes. Hvis man tager en kop af dette overmættede akvarievand og lader stå uberørt, vil det i løbet af nogle timer ikke indeholde mere CO2, end ligevægten tillader. Luftbobler vil drive CO2 ud af vandet.

Det er de færreste akvarister, der aktivt tilsætter CO2. Nu kommer sagens kerne.

For det flertal af akvarister, der ikke tilsætter CO2, vil min påstand være, at lufttilsætning ikke driver CO2 ud af vandet - tværtimod.
Planterne forbruger CO2. Vandet kommer i CO2-underskud i forhold til ligevægten. Vandet optager derfor CO2 fra luften. Jo større overflade vandet får, jo hurtigere kan det optage CO2 fra luften. Luftbobler (der jo er atmosfærisk luft med et større indhold af CO2 end akvarievand) vil give vandet en meget stor overflade, ergo kan vandet hurtigere optage CO2. Luftboblerne driver heller ikke CO2 ud af vandet, for der er ikke et overskud af CO2 i forhold til ligevægten.

Er der nogle blandt de ærede medakvarister, der kan bekræfte eller modbevise min påstand?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #2
Bruger Hugo - 01/08-2009 01:23 01/08-2009 01:23
Jeg holder bare med dig stonny....................................! :P

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #3
Bruger Ullits (Inaktiv) - 01/08-2009 04:48 01/08-2009 04:48
formentlig er det også en af de gamle skrøner..
hvis vi nu forholder os til et non co2 akvarium, hvor der f.eks. anvendes easy carbo, så burde det slet ikke være noget problem da planterne her har adgang til kemisk kulstof i vandet.. og der er det formentlig ligegyldigt hvor lidt eller meget reelt co2 der er opløst i vandet...
det jeg kan forestille mig tingene stammer fra er netop i gamle dage hvor man formentlig også har tilsat co2 ved hjælp af gær og heller ikke har haft de effektive pumper/filtre som vi har idag...
under de forhold vil co2 i stor udstrækning ligge sig på overfladen af akvariet og danne en vis bufferzone til det naturlige forhold der er mellem ilt og co2 i vandet via overfladeoptagelsen... hvis man så forestiller sig en luftpumpe der yder god turbulens, ja, så vil co2 formentlig i stor udstrækning blive slynget ud af vandet....
den krusning der i dag finder sted på overfladen ved hjælp af de moderne pumper, vil fremme udvekslingen eller i det mindste lette optagelsen af ilt og co2 via overfladen, sådan foregår det også i naturen... samt at der via bund osv. dannes co2...
hvis man i akvariet har en grus/sandbund tager det altså noget tid inden den er så snavset til at der dannes co2 af nævneværdig betydning, men har du en ler/spaghnum/tørv baseret bundlag er det faktisk en hel del der kommer af naturlig vej, hvorvidt denne co2 er nemmere at udlufte ved hjælp af f.eks. en luftpumpe skal jeg være usagt...
skal man have en afklaring, vil jeg tro at man skal over på nogle helt moderne målemetoder, som er en bekostelig affære især når det er de små mængder som vi bruger eller har som indhold i akvariet... det er normalt større koncentrationer man finder målegrej til og så er det ikke særlig nøjagtigt...
men i forbindelse med tryk co2 og ph-kontroller, som jeg bruger til at styre mit co2 tilsæt, kan jeg da se hvis der er ekstra stor overflade cirkulation, så stiger ph-værdien og pumpen der tilfører co2 kører både mere og oftere end hvis udløbet fra cirkulationen sidder længere nede i akvariet... så der er ingen tvivl om at en øget overflade bevægelse eller turbulens i det hele taget vil reducere mængden af co2 i vandet...
men hvorvidt det vil have en betydning i et akvarium uden co2 tilsæt, det har jeg så sandelig også min tvivl om har nogen betydning!

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #4
Bruger Luna (Inaktiv) - 01/08-2009 05:42 01/08-2009 05:42
Det vil altså sige at hvis man har sådan en luftdifusor på pumpen, kan man sagtens lade den kører. Der sker intet med planterne?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #5
Bruger Ullits (Inaktiv) - 01/08-2009 06:00 01/08-2009 06:00
Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken hvad det angår, men Steen har helt klart en pointe... jeg har flere gange selv forholdt mig tvivlende til det forhold og betragter det som nævnt også lidt som en af akvarieverdenens skrøner... dem er der sgu mange af... men det kan være svært eller meget dyrt som nævnt at påvise noget andet og så har man jo en tendens til at lade det køre som det altid har gjort...
men hvorom alting er, så kan jeg ikke, som også nævnt, se at der ved tilsætning af easy carbo kan være noget som helst forgjort ved det...
kører du med tryk co2, vil jeg nok mene at det forholder sig lidt anderledes da vandet her er mættet med co2 og selv den minste turbolens vil formentlig kunne udlede en hel del co2...
Tilsætter man intet co2 altså bare har vand og en evt. pumpe og en luftpumpe... vil jeg mene at man skal undlade luftpumpen og så klare sig med en god overflade cirkulation... som sagt sådan foregår det i naturen... samt at man overtid også vil få en smule co2 fra sit bundlag og det kunne jeg forestille mig at man ville kunne udlede hurtigere ved netop anvendelse af en luftpumpe.... bl.a. fordi der vil være en form for sug nedefra der trækker co2 med til overfladen...
det er en kendt faktor at jo længere co2 har kontakt med vandet omkring sig jo mere eller nærmere jo lettere optages det i vandet.. hvorimod hvis det først bliver bragt væk og ud af akvariet ... så er muligheden også forsvundet for at kunne udnytte det...

men skal det helt afklares så er man nødt til at lave nogle test i de forskellige miljøer og det vil som sagt blive dyrt, så det er ikke noget jeg har planer om at gøre, selvom lysten til det er der.. for at få en endelig afklaring...
men al teknik falder jo i pris så det kan være at muligheden kommer... jeg har set på noget grej på et tidspunkt men der var måleudsvingene helt op til 10 procent fejlmargin samt at målingerne startede ved 50 ppm... så det ligger noget udenfor det område vi bevæger os i... jeg skrev til firmaet om de kunne levere noget der gik ned i de områder der er interessant i akvarieøjemed og samtidig om de kunne levere noget der var mere præcist... jeg har aldrig fået et svar.... så det går jeg ud fra at de ikke kunne...

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #6
Bruger Luna (Inaktiv) - 01/08-2009 06:06 01/08-2009 06:06
#5 Takker for svar Ullits.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #7
Bruger Ullits (Inaktiv) - 01/08-2009 06:12 01/08-2009 06:12
Ja, velbekomme Helle, men det kan jo være Steen har noget input også, siden han nu har startet tråden ;)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #8
Bruger Luna (Inaktiv) - 01/08-2009 06:32 01/08-2009 06:32
Jamen jeg følger denne tråd. Jeg havde da misforstået det. Jeg troede at stor overflade gav mere ilt og så drev co2 ud af vandet. Det har jeg altid fået at vide.... Så det er da spændende det kommer op til diskution.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #9
Bruger Ullits (Inaktiv) - 01/08-2009 09:00 01/08-2009 09:00
Indlægget er rettet 01/08-2009 09:01 01/08-2009 09:01 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

både ilt og co2 diffunderer via overfladen, altså optages og afgives via overfladen i akvariet og det fremmes ved at der er røre i vandoverfladen .... det er også derfor man anbefaler at have god cirkulation i toppen af akvariet, da det sikrer at der er tilstrækkelig ilt til fiskene, alt efter selvfølgelig hvor mange fisk der er stuvet sammen på pladsen...

det sikrer iøvrigt også at en evt. overfladehinde bliver brudt, hvilket selvfølgelig også fremmer optagelsen...

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #10
Bruger stonny (Inaktiv) - 01/08-2009 09:23 01/08-2009 09:23
Indlægget er rettet 01/12-2009 00:28 01/12-2009 00:28 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#3 Jeg har bevidst ikke nævnt Easy Carbo, da det i og for sig intet har med CO2 at gøre. Jeg har som sådan heller ikke bekymret mig om planternes trivsel. Derimod er det min intention at finde ud af om ikke det, for at bruge dit eget ord, er en gammel skrøne, at i akvarier uden CO2 tilsætning sker der en udluftning af CO2. Min indgangsvinkel har primært drejet sig om de rent kemiske processer, men inddirekte vil planterne jo nyde godt af et højere CO2 indhold, hvis det viser sig, at luftbobler i et non-CO2 akvarium hjælper på en mere effektiv CO2-optagelse i vandet.

#8 En stor overflade giver, som du nævner, en større iltoptagelse. Forsøg har vist, at allerede på de første få cm af luftboblens opstigen har den afgivet størstedelen af den mængde ilt, den afgiver. Resten af vejen op afgiver den kun minimale iltmængder. Det meste af iltoptagelsen sker derfor lynhurtigt - i løbet af brøkdele af et sekund. Om CO2 optagelsen er lige så hurtig, ved jeg ikke, men kan have en formodning om det, da CO2 ligesom O2 er en simpel luftart, der villigt reagerer med vand. Det er forkert at tro, at en større overflade på vandet giver bedre iltoptagelse og samtidigt øger CO2-afgivelsen. Iltmængden vil ligesom CO2 tilstræbe at være i ligevægt i vandet. Så uanset hvilken af de to luftarter, der er tale om, vil de opføre sig ens - er der underskud i vandet, optages der ilt/CO2 fra luften - er der overskud i vandet, vil der afgives ilt/CO2 til atmosfæren.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #11
Bruger Hugo - 01/08-2009 09:38 01/08-2009 09:38
For underbygningens skyld, kan jeg da oplyse at jeg hat et 250L kørende, med 2 elefantfødder, non co2, lerbundlag med gødning, og kraftigt lys 4*30w .......... Planterne i det lukker akvariet til en tæt masse, hvis jeg ikke hele tiden tynder ud i det.

Hvis ikke co2 ballancen kørte begge veje, så ville der ikke være co2 nok til den plantemasse! :)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #12
Bruger Ullits (Inaktiv) - 01/08-2009 10:26 01/08-2009 10:26
nej, det er rigtigt Hugo, men du får også tilført en del co2 via det bundlag du har i...

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #13
Mikex (Slettet) - 30/11-2009 23:03 30/11-2009 23:03
Indlægget er rettet 30/11-2009 23:03 30/11-2009 23:03 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Super spændene tråd.

Jeg har selv gået og tænkt på de samme emner.
Jeg er stortset enig med Stonny.


Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #14
Bruger Trampe (Inaktiv) - 12/10-2010 13:44 12/10-2010 13:44
jeg tror faktisk du har fak i noget #1 :)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #15
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 08/04-2018 14:41 08/04-2018 14:41
Hej jeg faldt over denne spændende tråd,
da jeg prøvede at blive lidt klogere på co². Jeg synes #1 siger noget fornuftigt som ikke rigtigt bliver belyst så meget når man ellers læser om co² i akvarier.
Min grundtil at tage denne tråd op igen er der måske er kommet ny viden siden eller nye brugere med anden viden som kunne deles med os der ikke ved så meget om det?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #16
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 08/04-2018 15:58 08/04-2018 15:58
Indlægget er rettet 16/04-2018 15:59 16/04-2018 15:59 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Jeg har de seneste 2 uger kørt forsøg med en lille bowle på ca 8 liter, med nogle få rejer og posthornssnegle + lidt vandplanter der bare er smidt deri, for at blive klogere på det samme. Min erfaring indtil videre er at man får en utrolig stabil pH. Men i mit tilfælde har jeg været nød til at sænke kh værdien til 1 kh for at få en ph som ligger på ca. 7,5. Grunden til dette er i følge mine målinger, at co2 indholdet ligger sig et sted mellem ca. 1 til 1,5 mg/l. Men det er ud til at kh værdien falder ca. 0,025 kh pr. døgn, så jeg har investeret i en automatisk doserings pumpe, som jeg skal have tilkoblet med en kh+ blanding, når jeg har fået taget nogle flere målinger.
Jeg kan godt lave en opfølgning på mit forsøg hvis i er interesseret.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #17
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 08/04-2018 16:41 08/04-2018 16:41
Interessant ja jeg vil gerne følge med!
Laver du førsøget med og unden luftsten for se om der forskel på co²?
Hvis pH og kh er konstant så er co² vel også?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #18
Bruger Principia - 08/04-2018 17:17 08/04-2018 17:17
Du har ret. Det er interessant. Det eneste kloge jeg har at tilføje, er jeg ikke bruger co2, og mit kører fint. Så det får det jo nok et andet sted fra.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #19
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 08/04-2018 18:11 08/04-2018 18:11
Ja læste at naturen selv vil prøve at udligne koncentrationen mellem gasser i luft og vand, så det co² som planter forbruger kommer vel dels fra fiskene og eventuelt dels fra bundlaget og resten hentes fra luften når koncentrationen bliver balanceret! Eller har jeg misforstået noget?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #20
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 08/04-2018 22:14 08/04-2018 22:14
#17
Jeg bruger luftdrevet filter. Om det er med luft sten eller ej, tror jeg ikke gør den store foreskel.

Jeg kan lige tilføje at jeg har ikke noget bundlag i min bowle, så det er kun fra luften det kommer. Jeg har i et tidligere akvarie, haft bundlag med ler, og det var ikke nogen succes, for det hævede min kh så meget, at jeg endte med en ph på over 8,5. Lige nu har jeg et akvarie som har ganske almindelig muldjord fra haven, som bundlag, og der har jeg ingen problemer med at styre min kh værdi. Men dette akvarie vil også blive indraget i mine forsøg, og jeg har allerede installeret et luftdrevet filter. Men der skal jeg først have sænket min kh værdi. Lige nu har jeg en kh værdi på 4, og det har en pH på ca. 8, hvilket stemmer meget godt med at det har et co2 indhold på ca. 1 - 1,5 mg/l.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #21
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 01:51 09/04-2018 01:51
Indlægget er rettet 09/04-2018 02:11 09/04-2018 02:11 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Spændenø

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #22
Bruger KimJ - 09/04-2018 08:35 09/04-2018 08:35
Indlægget er rettet 09/04-2018 08:41 09/04-2018 08:41 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Som jeg forstår det, forholder det sig sådan at hvis der ikke er noget i vandet som aktivt påvirker indholdet af CO2 (eller for den sags skyld O2), vil dette afspejles i indholdet i luften over det.

I et akvarium med indhold, er der så altid noget der trækker i den ene eller anden retning; Planterne forbruger, når de får lys, CO2 og trækker indholdet ned, og fisk/dyr/aerobe bakterier producerer CO2 og skubber indholdet op. Dette komme næppe bag på nogen.

Uanset hvilken af disse påvirkninger der har overtaget, vil der via overfladekontakt være et forsøg på at genoprette afspejlingen af indholdet af CO2 over vandet, og det er netop det man kan begrænse/hjælpe til med ved hjælp af vandbevægelse. Om dette sker via luftpumpe eller cirkulationspumpe er ret ligegyldigt, bortset fra at cirkulationen fra en luftpumpe med udstrømning ved bunden hvor de fleste anbringer den, helt naturligt giver den optimale vandbevægelse m.h.t. hele tiden at få bragt vand fra bunden op til overfladen hvor CO2 kan udveksles, enten i den ene eller anden retning.

Det er det vi akvarister, som normalt, og med god grund, er væsentlig mere optaget af iltindholdet, oplever som en gavnlig effekt. At det sikkert også betyder at indholdet af CO2 i praksis altid vil formindskes fordi der typisk produceres mere i akvariet end der optages, er bare en sideeffekt.

Så "skrønen" er faktisk i dette tilfælde korrekt i den praksis de fleste af os har!

Alt dette er naturligvis omvendt i et akvarium med mange planter og ikke ret mange fisk, så der vil det ikke være afgivelse af CO2 som sker, men derimod optagelse.

Uanset hvad, kan man vel kun konkludere at vandbevægelse, uanset metode, er en ret sikker metode til at forhindre at indholdet af O2/CO2 stikker helt af...

Bestræber man sig derimod på at nå et unaturligt højt indhold af CO2, er det naturligvis en god ide at holde muligheden for denne udveksling så lille som muligt, og så er det smart at holde overfladebevægelsen så langt nede som man kan. Det betyder jo så bare at man også begrænser muligheden for iltoptagelse, hvilket selvfølgelig kan blive et problem hvis man ikke holder fiskebestanden et pænt stykke under det som man normalt ville sige er maksimum.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #23
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 12:37 09/04-2018 12:37
Ja det lyder jo fornuftigt #22
Der hvor det er mest interessant er vel
at finde ud af om man har brug for at tilsætte mere co² eller om det ikke nytter noget!? Det man så skal finde ud af er hvor meget co² man har i baljen
Og hvor meget ens planter har brug for og hvor meget ens fisk kan tåle!? Temperatur i vandet er også en faktor for jo højre den er jo mindre co² kan der være i vandet! Der jo ingen grund til at tilsætte co² hvis det bare forsvinder op i luften!? Hvordan finder man så ud af om man har brug for mere co² og hvor meget?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #24
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 13:37 09/04-2018 13:37
Det er det vi akvarister, som normalt, og med god grund, er væsentlig mere optaget af iltindholdet, oplever som en gavnlig effekt. At det sikkert også betyder at indholdet af CO2 i praksis altid vil formindskes fordi der typisk produceres mere i akvariet end der optages, er bare en sideeffekt.

Skrev #22 men sammenlignet med det der står #1 så er der jo både co² og ilt i luften og vandet tager og giver vel bare det er der er i underskud eller overskud af det ene eller det andet? Man tilføjer jo ikke kun ilt.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #25
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 15:53 09/04-2018 15:53

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #26
Bruger KimJ - 09/04-2018 16:32 09/04-2018 16:32
#24
Enig. Man kan ikke påvirke den ene, uden også at ramme den anden. I praksis vil det nok altid være sådan at der er mere ilt over end under overfladen, men CO2 kan nok gå begge veje.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #27
Bruger Principia - 09/04-2018 16:58 09/04-2018 16:58
Kan man så konkludere, at co2 anlæg er overflødige, i hvert fald til almindelig akvariebrug. Der findes jo efterhånden mange tråde hvor man hylder co2 som den nye hellige gral.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #28
Administrator scn - 09/04-2018 17:33 09/04-2018 17:33
#27
Alt efter hvordan du definere almindelig akvariebrug, så Ja/Nej :P

Netop fordi man i dag har nogle muligheder man ikke havde for 20-40 år siden dukker der flere og flere krævende planter op.

CO2 er ikke den hellige gral, i hvert fald ikke alene, der skal CO2, lys og næring til for at det går op i en højere enhed, eller blot low tech. Personligt har jeg uden CO2, uden gødning og blot billige kineser LED fin vækst i mine hornblad (men de er vist heller ikke så pokkers krævende :D )

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #29
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 20:01 09/04-2018 20:01
Indlægget er rettet 09/04-2018 21:23 09/04-2018 21:23 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#28
Vel ikke helt uden CO2? ;)
Der vel noget Fra fisk, bund og luft!? ;)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #30
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 20:01 09/04-2018 20:01
Indlægget er rettet 09/04-2018 21:23 09/04-2018 21:23 Vis/Skjul det oprindelige indlæg


Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #31
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 20:01 09/04-2018 20:01
Indlægget er rettet 09/04-2018 21:22 09/04-2018 21:22 Vis/Skjul det oprindelige indlæg


Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #32
Bruger KimJ - 09/04-2018 20:31 09/04-2018 20:31
Indlægget er rettet 09/04-2018 20:32 09/04-2018 20:32 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#27

Man skal jo nok passe på med hvad man bedømmer som "overflødigt", men jeg er enig i at for det store flertal af akvarister (dem som har akvarium for at holde fisk/dyr, og som ser planterne som en smuk, men ikke særlig essentiel baggrund for disse), er både CO2, gødning, specielt bundlag og avanceret lysudstyr egentlig ikke nødvendigt.

Mit eget akvarium er jo startet op som et "Aquascape"/planteakvarium med tilførsel af gødning/CO2 og "plantebund", og en NO3 der lå på godt og vel 25ml/l, men er efterhånden blevet lavet om til et "gammeldags" akvarium uden alle de ekstra snurrepiberier. Jeg lægger dog et par lerklumper ned omkring de mest krævende planter med jævne mellemrum.

Forskellen er egentlig blot at jeg har den laveste NO3 værdi jeg nogensinde har målt i et kørende ferskvandsakvarium (2 ml/l) og at jeg i stedet for at fjerne en halv spandfuld vildtvoksende blade hver uge, nu kan nøjes med en håndfuld blade som enten er ved at se slidte ud, eller komme i vejen. Jeg har dog heller ikke de vanskeligste planter i baljen.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #33
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 09/04-2018 22:32 09/04-2018 22:32
Det selvfølgelig op til den enkelte akvarist, om man synes det kan betale sig at tilføje CO2. Man kan jo betegne det faktiske CO2 mængde i hvis man kender KH og PH men kan man så omvendt styre CO2 ved at hæve/sænke PH? ( Med andet end CO2) det er bare en tanke.
Men det vil være en god ide at undersøge hvor meget CO2 man faktisk har i sit akvarie og finde ud af hvor meget mere der skal tilføres i henhold til planternes behov, og kan den tilførelse
Klares ved den ved samlet tilføjelse af naturlig CO2 (fisk,luft,bund og temperatur) så er der ikke grund til at til sætte mere da det bare vil forsvinde op i den blå luft.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #34
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 09/04-2018 22:33 09/04-2018 22:33
Indlægget er rettet 09/04-2018 22:34 09/04-2018 22:34 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

KimJ #32

Det lyder som et rigtig spændende planteakvarium du har der.
Hvad vandværdier har du i det akvarium. Kh? GH? Ph? og hvor meget lys har du over det?
Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se et billed af.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #35
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 09/04-2018 22:46 09/04-2018 22:46
#34
Nej du kan ikke ændre på hvor meget co2 indhold du har i akvariet, ved at ændre på pH værdien. Men du kan ændre pH værdien ved at ændre kh værdien. Det er derfor at jeg forsøgsvis prøver at holde min kh omkring 1 mg/l hvilket giver en ph omkring 7,5.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #36
Bruger KimJ - 10/04-2018 00:22 10/04-2018 00:22
Indlægget er rettet 10/04-2018 08:19 10/04-2018 08:19 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#34
Jeg betragter det ikke som et planteakvarium nu. Jeg startede det op som planteakvarium for selv at prøve hvad alt postyret med de moderne gadgets går ud på, men mistede lidt interessen fordi jeg ikke rigtig synes at effekten er så spændende.

Det er altså, for mig i hvert fald, begrænset hvor længe man kan være helt oppe at køre over at planterne vokser så vildt at man er nødt til at smide store dele af dem ud hele tiden. Samtidig syntes jeg at det var svært at finde nogle spændende fisk som virkelig vil trives under de forhold man giver dem i sådan et akvarium (for meget lys, for meget NO3 og på grænsen til for meget CO2 til at det er ideelt). Prisen på driften er jo heller ikke ubetydelig, når det er et akvarium i voksenstørrelse...

Derfor skiftede jeg fokus til fiskene og har nu lavet et, efter min mening, rigtig godt scalareakvarium ved simpelthen at fjerne CO2 og gødningstilsætning, samtidig med at jeg tog toppen af lyset.

Detaljer om akvariets teknik og opsætning kan ses her:

Eksternt link http://www.kim-jakobsen.dk/Freshwater/Articles/Current%20tank/liv...

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #37
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 11:33 10/04-2018 11:33
#35 hvordan beregner du indholdet af CO2
i dit vand? Er pH ikke en faktor der? Jeg set at man kan beregne det ud fra ens kh og pH. Som du selv påpeger så ændrede du kh men hvad sker der med CO2 hvis man ændrer kun pH ?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #38
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 11:42 10/04-2018 11:42
Men selvfølgelig spiller temperatur og
Henrys lov også en rolle,men lad os bare holde det simpelt!

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #39
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 11:51 10/04-2018 11:51
Der må være nogle brugere af CO2 som må have en mening om at det er godt at putte mere CO2 i vandet. I plante akvarier er det oplagt men ellers?

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #40
Bruger KimJ - 10/04-2018 12:03 10/04-2018 12:03
#37
Der findes tabeller hvor man kan aflæse indholdet af CO2 når man kender KH og PH.

Eksternt link https://www.ukaps.org/forum/threads/co2-ph-kh-table.51947/

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #41
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 15:47 10/04-2018 15:47
Tak #40
På den tabel kan man jo se
At jo lavere pH jo mere CO2 kan der være i et akvarie og omvendt.
Så jeg kan jeg vel konkludere, at hvis man vil have mere CO2, så kan man prøve at sænke PH og/eller temperatur (inden for det fisk og planter kan lide) før man begynder at tilføre extra CO2 ?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #42
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 15:59 10/04-2018 15:59
Indlægget er rettet 10/04-2018 16:25 10/04-2018 16:25 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Ifølge Henrys lov vil gas koncentrationer i vand og luft altid prøve at balancere! Så hvis der er mindre CO2 i vandet end i luften så vil der ske en transport af CO2 fra luft til vand. Og omvendt!

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #43
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 16:33 10/04-2018 16:33
Man også se at jo højre kh jo mere CO2, man kan altså også justere CO2 med kh.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #44
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 17:26 10/04-2018 17:26
Driver luftbobler CO2 ud af vand? var #1
Oprindelige spørgsmål.
Svaret er vel at hvis der mere CO2 i vandet end i luften så hjælper den støre overflade og bevægelse, (som luftbobler skaber), CO2 til flytte op i luften og hvis der er mindre CO2 i vandet end i luften så hjælper luftbobler til at CO2 flytter ned i vandet!?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #45
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 10/04-2018 17:38 10/04-2018 17:38
Så man kan med andre ord sige at luftbobler, og bevægelse i vand, hjælper til at holde balance, både med ilt og CO2!?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #46
Bruger Marc s - 10/04-2018 18:21 10/04-2018 18:21
Jeg skimtede lige tråden igennem og den bærer på sin vis præg af at være både gammel, men også på mange måder misinformativ. Jeg vil prøve at opsummere lidt af min erfaring uden at blive for teknisk og "kedelig" (men jeg kan sagtens uddybe hvis det ønskes). :)

Helt generelt om CO2 i akvariet vil jeg sige, at det for mig at se er noget af det mest betydningsfulde som er sket inde for ferksvands-hobbyen i nyere tid og nok også grunden til jeg startede igen. Især efter at have set kunstværker fra folk som Amano og hvordan akvarier kan være så meget mere end bare selskabsakvarier. Personligt åbnede det en hel ny dimension af måden vi kan indrette vores akvarier med planter som ellers ikke ville have været muligt. Det åbner virkelig op for at hav af kreative muligheder, og når jeg kigger på diverse danske sider kan jeg godt blive lidt ærgerlig over hvor uambitiøse vi generelt er på det punkt, hvis man bare skal sammenligne os med vores naboer i Tyskland, for slet ikke at nævne det massive spring i kvalitet når man ser hvad de kan med aquascping i Asien. Jeg vil være lidt grov og sige at hvis man ikke oplever en mærkbar forskel med Co2; så har man enten valgt nogle planter som i forvejen ikke stiller særligt store krav og er langsomt voksende, eller også gør man det forkert. Men ALLE planter har dog gavn af CO2. De består i omegn af 40% kulstof og den eneste måde vi kan tilføre dette er ved tilførsel af kuldioxid - Jeg vil dog lige sige at der er enkelte planter (som udelukkende er akvariske) som kan udvinde kulstof af bi-carbonat, men disse er en forsvindende lille andel af de planter som er tilgængelige, på stående fod kan nævnes Vallesneria.

Igen skal man så huske at behovet for CO2 (og øvrig nærring) er styrret lysets intensitet, der er bestemmende for vækstens hastighed. Så jo mere energi i form af lys - og varme - jo hurtigere skal planterne bruge deres byggesten, så at sige. I den relation kan man også indskyde at mange planter har et mindre behov for lys ved høje koncentrationer af Co2.

Når det kommer til Co2 er stabilitet alfa og omega for vejen til success. Store udsving kan ofte kædes sammen med algeudbrud, og af samme årsag vælger mange at lade Co2'en opnå en høj mætning i vandet inden lyset tændes og fotosyntesen sættes i gang - det gøres meget simpelt ved at lade det tænde en time eller to før lyset.

Som nogle også kommer ind på, så vil indholdet af Co2 "gasse" af løbende som det tilføres, og her er bevægelserne i overfladen den bestemmende faktor mere end ekstern tilførsel af ilt med luftsten etc. man kan derfor sagtens have høje niveauer af både ilt og Co2 i vandet på samme tid - det er faktisk ofte mere stabilt på denne måde.

Ang. skemaet med PH/KH relationen, skal man huske at den kun er anvisende og præcisionen afhænger af hvad du ellers har i akvariet som kan påvirke din PH; ammoniak, tanniner fra rødder og planter samt soil, eller andet bundlag som altså kan sænke din PH uden det nødvendigvis betyder at der mærkbar Co2 tilstede. Af samme årsag er jeg ikke fan af PH kontrollere, da man her prøver at ramme et bestemt antal mg/L baseret på en KH som desuden ofte også bliver påvirket af indretningen i akvariet, mange typer af sten vil f.eks. ofte få KH'en til at stige.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #47
Bruger Principia - 10/04-2018 19:43 10/04-2018 19:43
#46. Hov vov, det var en lille frækkert at komme med, at mange er uambitiøse. Jeg er ret sikker på, at aquascaping, i sin reneste form, ikke har set sit højtepunkt endnu. Men jeg er også ret sikker på, at interessen stille og roligt forsvinder igen. Og det er ikke fordi folk er uambitiøse. men nok nærmere fordi det ganske enkelt er for bøvlet, samt man søger tilbage til noget mere naturligt.

Men når det er sagt, kunne jeg godt være interesseret i at høre lidt om, hvordan du kan binde det til vandet, efter som det er en gasart, og naturligt vil søge ud. De fleste anlæg jeg har set i funktion, afgiver bobler, som fluks søger op til overfladen, så jeg kan ikke rigtigt se hvordan det skulle kunne fordele det rundt til der, hvor der er brug for det. Altså binde det til vandet.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #48
Bruger KimJ - 10/04-2018 20:05 10/04-2018 20:05
Indlægget er rettet 10/04-2018 20:06 10/04-2018 20:06 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#44
Præcis!

#46

Med hensyn til om man er ambitiøs eller ej, ser jeg noget anderledes på sagen. Det kan godt være at "aquascapere" er mere ambitiøse m.h.t. at få lavet fantasifulde dekorationer, drive vanskelige planter frem of i det hele taget fjerne akvarierne så langt fra et naturligt udseende som muligt, men de er jo så til gengæld meget lidt ambitiøse når det kommer til at give optimale forhold til de fisk de også propper ned i baljen.

Sandheden er jo den, at netop de tiltag der gør et "aquascape" akvarium "bedre" end et helt almindeligt akvarium, i bedste fald intet gør for fiskene og ofte er direkte i modstrid med deres bedste forhold.

Så man må nok bare sige, at ambitionerne ligger på forskellige områder B)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #49
Bruger Marc s - 10/04-2018 21:16 10/04-2018 21:16
#47

Ja - som du selv siger "det er for bøvlet" og egentligt det jeg gerne ville frem til med måske at turde tage udfordringen op, få et bedre kendskab til biologien som ikke bare vil gavne dig som akvarist, men også give et helt nyt syn på naturen og de miljøer som omgiver os. Det lyder måske lidt højtflyvende, men jeg syntes hurtig hobbyen bliver meget flad hvis ikke man prøver at udvikle sig - ikke bare kreativt, men også ved at søge viden og opnå en forståelse hvor videnskaben og biologien bliver dit værktøj til success. Ganske enkelt fordi man forstår processerne som driver værket og samtidig kan hjælpe til at akvariehold sagtens kan have kunstnerisk dybde.

Jeg kan godt mærke at; af hele min lange smøre, så var det lige det ene ord "uambitiøs" der gjorde størst indtryk, fair nok... - men jeg ser bare ikke folk i Danmark have samme niveau som hos vores geografiske naboer og ja, det er primært baseret på den niche som er aquascaping - og det er egentlig også sådan jeg har formuleret det i mit oprindelige opslag når jeg skriver "på det punkt". Jeg siger ikke at aquascaping-delen af hobbyen er "bedre" end resten, men er måske mere krævende på nogle områder.

Et godt eksempel er de her frø fra Kina som folk køber fra steder som Wish osv. i den tro de får Glossostigma, HC etc. som de kan gro flotte tæpper som de har set det i aquascaping. Det siger to ting: for det første har man ikke ulejliget sig den mindste smule med en smule research forinden hvis man tror på de her produkter, og for det andet vil man bare ha en nem hurtig genvej til noget som faktisk kræver en smule indsats, og igen - det ville man vide hvis man havde en reel ambition om at opnå de her ting.

I forhold til at skabe optimale forhold - eller naturlige biotoper om du vil, så har jeg altid syntes at det er en smule søgt at tro, at der er noget naturligt over at have en lille kasse med vand i sin stue og så tro, at man har skabt noget som helst naturligt for sine dyr, andet end at man har forsøgt at imitere et frimærke af deres naturlige habitat. Jeg bilder mig ikke ind at aquascapes er naturlige hjem for fisk, men jeg tror også det bliver vanskeligt at lave en skala hvorpå om vi kan måle at den ene er en bedre dyrepasser end den anden - ja vi kan kigge på adfærd, sygdom, vækst, yngelsmønstre osv. men at kalde det naturligt er lidt fjollet som jeg ser det.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #50
Bruger KimJ - 10/04-2018 23:54 10/04-2018 23:54
Indlægget er rettet 11/04-2018 00:04 11/04-2018 00:04 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#47
Det er faktisk slet ikke så bøvlet, eller besværligt om man vil. Når anlægget er sat op og kører, er det nærmest automatisk og man skal, mere eller mindre, bare holde øje med om der er gas i flasken. Installation og indkøring kan selvfølgelig give lidt udfordringer, men i forhold til at få et akvarium til at køre "normalt" er det faktisk lidt af en genvej. Hvis du checker opstarten af mit akvarium med det omtalte teknikhejs, er det jo nærmest magisk så hurtigt tingene udvikler sig i forhold til et mere naturligt setup. Det er fascinerende at opleve, men bliver, som nævnt, hurtigt trivielt og virker på mig mest som en erstatning for tålmodighed.

Dette, kombineret med at en øget CO2 ikke gavner fiskene det ringeste, og faktisk medfører en lille risiko (vel ikke meget mere end et defekt varmelegeme, men alligevel) for at en fejl på anlægget slår dem ihjel, samt at den dertil hørende øgede mængde af NO3 i vandet ganske afgjort er en ulempe for fiskenes optimale udvikling, var nok den stærkeste drivkraft for mig til at droppe det til fordel for naturmetoden.

At det også er ganske bekosteligt hvis man ikke lige er til miniakvarier, skal vel også med. Det er tæt på at være lige så dyrt som at drive et koralrevsakvarium i samme størrelse!

Man kan ikke forhindre at CO2 der er i overskud, forsvinder op gennem overfladen, uden også at forhindre ilt i at komme den anden vej, men løsningen er ret simpel; man tilsætter bare endnu mere CO2! Jeg oplevede selv forskellen på at holde overfladen i ro og give den gas med lidt bølger for at få lidt "soleffekt" i akvariet. I samme øjeblik jeg startede den pumpe som gav effekten, faldt indholdet af CO2 drastisk (PH værdien steg), men et par justeringer på CO2 flaskens ventil fik hurtigt løst det problem, så jeg kunne køre videre, bare med et dobbelt så stort forbrug af CO2...

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #51
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 01:12 11/04-2018 01:12
Hej Marc og velkommen til, jeg har savnet en anden vilken på denne tråd og du er den første som taler imod.

Du skrev:
Jeg skimtede lige tråden igennem og den bærer på sin vis præg af at være både gammel, men også på mange måder misinformativ. Jeg vil prøve at opsummere lidt af min erfaring uden at blive for teknisk og "kedelig" (men jeg kan sagtens uddybe hvis det ønskes). :)

Vil så gerne undskylde for at bringe en gammel tråd frem! Jeg fandt den bare i min søgen på viden og fandt den interessant. Men hvis du har
ny og bedre viden så må du gerne dele den for mig, så jeg måske at det er misinformation?
På forhånd tak.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #52
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 01:14 11/04-2018 01:14
Indlægget er rettet 11/04-2018 01:35 11/04-2018 01:35 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Hej Marc og velkommen til, jeg har savnet en anden vinkel på denne tråd og du er den første som taler imod.

Du skrev:
Jeg skimtede lige tråden igennem og den bærer på sin vis præg af at være både gammel, men også på mange måder misinformativ. Jeg vil prøve at opsummere lidt af min erfaring uden at blive for teknisk og "kedelig" (men jeg kan sagtens uddybe hvis det ønskes). :)

Vil så gerne undskylde for at bringe en gammel tråd frem! Jeg fandt den bare i min søgen på viden og fandt den interessant. Men hvis du har
ny og bedre viden så må du gerne dele den for mig, så jeg måske forstår at det er misinformation?
På forhånd tak.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #53
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 11/04-2018 09:19 11/04-2018 09:19
Klaus E L skrev :
Man også se at jo højre kh jo mere CO2, man kan altså også justere CO2 med kh.

Man kan ikke justere co2 indholdet ved at ændre kh værdien. Det eneste man får ud af at hæve kh, er at man får en højere pH.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #54
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 11/04-2018 09:32 11/04-2018 09:32
Klaus E L skrev :

Vil så gerne undskylde for at bringe en gammel tråd frem! Jeg fandt den bare i min søgen på viden og fandt den interessant.

Der er skam ingen grund til at undskylde. Det er kun godt at få dette emne debateret (y)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #55
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 11/04-2018 09:51 11/04-2018 09:51
Jeg lavede lige et lille forsøg, for at se hvor hurtig man kan udlufte co2 fra vandet.
Jeg tog en halv deciliter akvarie vand, som jeg først lod stå med en luftpumpe med iltsten, indtil jeg var sikker på at alt overskyende co2 var ude af vandet. herefter målte jeg pH til 7,3. Nu tog jeg iltstenen og slange af luftpumpen, og så blæste jeg i slangen med månden, så jeg fik blæst co2 fra min udåndings luft, ned i vandet. Efter at have blæst 4 gange, viste pH nu 6,0. Herefter satte jeg slangen tilbage på luftpumpen, for at udlufte co2'en igen. Jeg startede igen luft pumpen og lod den køre i 3 minutter, og målte så igen pH. Den var nu på 7,2 . Så svaret til om man udlufter co2, hvis man køre med unaturlige høje co2 værdier, er JA, det går åbenbart rimelig hurtig hvis man har kraftig udluftning.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #56
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 11:17 11/04-2018 11:17
# 53 det kan du have ret i sådan rent praktisk, for det kan jo sagtens være sådan det er nemmest for naturen at rette på pH hvis man retter på kh, det skal jeg ikke kloge mig på! Men man kan jo se på skemaet, at jo højre kh jo højre CO2.så matematisk tror jeg stadig at jeg har ret!?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #57
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 11:39 11/04-2018 11:39
#54 næh mit formål med at bringe en gammel tråd var jo at få den belyst med nutidens øjne! Netop for at få mere viden om sagen og jeg eftersøger jo ny viden i #15. Det jeg undskylder er hvis jeg har bragt misinformation frem med den gamle tråd som #46 åbenbart mener. Det vil jo så bare være dejligt hvis #46 vil uddybe det, så vi kan få sagen bedre
belyst.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #58
Bruger RuneCPH - 11/04-2018 11:53 11/04-2018 11:53
Marc s skrev :


Helt generelt om CO2 i akvariet vil jeg sige, at det for mig at se er noget af det mest betydningsfulde som er sket inde for ferksvands-hobbyen i nyere tid og nok også grunden til jeg startede igen. Især efter at have set kunstværker fra folk som Amano og hvordan akvarier kan være så meget mere end bare selskabsakvarier. Personligt åbnede det en hel ny dimension af måden vi kan indrette vores akvarier med planter som ellers ikke ville have været muligt. Det åbner virkelig op for at hav af kreative muligheder, og når jeg kigger på diverse danske sider kan jeg godt blive lidt ærgerlig over hvor uambitiøse vi generelt er på det punkt, hvis man bare skal sammenligne os med vores naboer i Tyskland, for slet ikke at nævne det massive spring i kvalitet når man ser hvad de kan med aquascping i Asien.Helt enig.

Vil også tilføje LED lys og selve akvariernes udformning (mindre grimme muligheder findes i dag).

Hvis man har 2 yngleakvarier stående i en garage eller hjørnet af en mørk kælder, så forstår jeg at man ikke nødvendigvis prioriterer så meget andet end fiskene. Har man det stående i stuen til permanent udstilling undrer det mig meget, at indretning ikke prioriteres langt højere end tilfældet er. Simpel elegance i brugskunst og flot indreting af hjem med pæne møbler etc. noget af det danskere mestrer. Det skyldes langt hen ad vejen at her er koldt og vi bruger meget tid indenfor.
Når det kommer til akvarier så er stilen "flotte fisk i væltet lokum" åbenbart meget udbredt herhjemme og det undrer mig. Ville have troet at aqua scaping ellers passede perfekt til den dansk design mentalitet.

Hvis i keder jer så se evt på disse konkurrencer (link herunder). Se hvordan niveauet er gået op år for år.

Eksternt link http://showcase.aquatic-gardeners.org/

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #59
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 11:57 11/04-2018 11:57
#55 fint forsøg du har lavet der.
Det underbygger jo fint, det der er temaet i denne tråd.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #60
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 14:16 11/04-2018 14:16
Jeg læste et sted at man kan måle CO2 niveauet i havvand er stigende i takt med at indholdet af CO2 i luften stiger.
Hvis det samme gælder for ferskvand så er niveauet vel også stigende der!? I henhold til Henrys lov.og så er det naturlige indhold af vores akvarier vel
Også stigende!? Så tænker jeg at er vel tilpasset den mængde som de kan få i naturen på det sted hvor de naturligt vokser! Så hvis man sørger for den kh og den Ph er der i deres naturlige habitat så man også sørget for at der er CO2 nok til dem! Det kan vel ikke kaldes uambitiøst at prøve at opnå de bedste forhold for sine fisk og planter?

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #61
Bruger nyberg - 11/04-2018 14:45 11/04-2018 14:45
Det er korrekt, at der gælder Henrys lov om gassers opløselighed som proportional med trykket. Derfor vil der under idéelle forhold altid være den samme mængde ilt, CO2 mv. oplsøt i akvariet, når bare det kan udveklse gasser med omgivelserne. CO2 er dog en joker. Det har nemlig den egenskab, at det reagerer med vand og danner kulsyre (derfor falder pH), som dog er ret ustabilt og let bliver til CO2 + vand igen. Ikke desto mindre betyder det, at det er relativt let at "overmætte" vand med CO2, som vi kender det fra en sodavand. Her forlader gassen ikke væsken med det samme, men kan stå og boble over lang tid efterhånden som kulsyren spaltes igen uden, at væsken kan holde på så stor en mængde opløst CO2.

Jeg er desværre hverken kemiker eller fysiker, men jeg har en klar fornemmelse af, at jeg hurtigere kan gøre en sodavand doven ved at blæse bobler igennem den fremfor at udsætte den for en jævn omrøring. Og måske skal forklaringen (hvis den holder vand) findes i samme fænomen, som også kan få en sodavand til at bruse over, hvis den forinden har været udsat for et chock.

Dernæst er CO2 en tung luftart. Med stillestående luft over akvariets overflade vil dens koncentration derfor være højere end ellers. Hvis der blæses luft igennem akvariet, vil dette naturligvis skabe en ventilation over akvariet, hvorfor CO2-koncentratinen må falde. Hermed vil retningen af CO2-udveksling mellem luft og vandmasse i højere grad pege mod luften.

Så ud fra dette vil jeg synes, at myten omkring forøget CO2-udvaskning ved gennemluftning af vandmassen, er plausibel.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #62
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 15:19 11/04-2018 15:19
61#
Dernæst er CO2 en tung luftart. Med stillestående luft over akvariets overflade vil dens koncentration derfor være højere end ellers. Hvis der blæses luft igennem akvariet, vil dette naturligvis skabe en ventilation over akvariet, hvorfor CO2-koncentratinen må falde. Hermed vil retningen af CO2-udveksling mellem luft og vandmasse i højere grad pege mod luften.

Bare et par spørgsmål: Når CO2 er tungere end andet luft og det ligger på overfladen hvis luften er stillestående så vil koncentrationen af CO2 være støre. Vil det så ikke betyde at vandet optager mere CO2? Og at det kan blokere for iltoptagelsen i vandet?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #63
Bruger Principia - 11/04-2018 18:22 11/04-2018 18:22
Indlægget er rettet 12/04-2018 20:37 12/04-2018 20:37 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#49. Uanset hvordan du vender og drejer det, syntes jeg faktisk at niveauet er rimeligt her i landet. der er mange kompetente folk, som både råder og debatterer. Når man har haft akvarium i nogle år, er biologien et must at få med, da skal ganske enkelt sætte sig ind i tingene for at få akvariet til at køre optimalt, uden at man skal rode for meget.
Man behøver ikke et aquascape, for at sætte sig ind i tingene. men du har meget ret i, at man ikke på nogen som helst måde kan efterligne, eller sammenligne naturen, på et meget geografisk snævert område, som akvariet nu er. Og det er her kendskabet til biologien kommer ind, hvis man vil have succes.
Jeg har da også været fascineret, over mange af de flotte aquascape akvarier som er dukket op, med sandfald, og bjerge og stier, og hvad folk ellers slår sig løs med, af fantasifulde løsninger. Jeg har da også været fristet til at lave noget et eller andet, bare fordi jeg kan.
Men når alt kommer til alt, er jeg nok lidt for doven og for gammeldags, hvor det gerne må ligne et undervandsmiljø, i stedet for noget oven fra.

Nu får jeg sikkert smæk, men det er skrevet med et smil. Men den eneste måde man kan slippe for bøgerne, er at holde cichlider fra en af de tre store søer, hvor man bare skal vælte en trillebør fuld af marksten ned i baljen, og skifte vand en gang om ugen, og så ellers fodre lidt. Tro mig, jeg ved det. Været på det hold et godt stykke tid.

Så snart der kommer en kombination af fisk og planter kræver det man har et minimumskendskab.

#49 + 50. Det er min ærlige mening, at skidtet er for bøvlet. Mere udstyr = mere pasning. Planter som er amfibier, eller er decideret potteplanter = mere pasning. Man kan rigtig meget med moderne teknik. Men igen hvorfor gøre det bare fordi man kan. Jeg vil heller have fornøjelsen af at kigge på akvariet frem for at rode i det konstant, klippe til, efterse udstyr osv. Men et er en smagssag.

Mit akvarium er faktisk også lidt et aquascape, efter som jeg har klasket Odin på bagvæggen. Det tror jeg ikke man finder ret mangen steder i naturen. :D

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #64
Bruger Principia - 11/04-2018 18:23 11/04-2018 18:23
#49 ups du glemte at svare på hvordan du binder co2 til vandet.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #65
Bruger nyberg - 11/04-2018 21:07 11/04-2018 21:07
Indlægget er rettet 11/04-2018 21:08 11/04-2018 21:08 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#62 Jo, det vil alt andet lige betyde, at vandet vil optage mere CO2. Jeg vil dog tro, at det kun er i ekstreme tilfælde, at der vil kunne opstå et desideret kvælende lag over akvariet. Dels vil en del af den ilt, der er opløst i vandet, difundere ud i overfladluften i et forsøg på at udligne partialtrykket (Henrys lov igen). Dels vil der næsten altid være mere eller mindre overfladebevægelse og det vil skubbe til gasmolekylerne og skabe i det mindste en lille smule bevæglse.

At CO2 kan lægge sig som en kvælende dyne kendes iøvrigt fra de ulykker, hvor mennesker omkommer i bunden af en ellers tom beholder eller silo.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #66
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 23:44 11/04-2018 23:44
#65 forstår jeg det ret?
At hvis der en kant på et akvarie som f.eks er 3cm. højre end vandoverfladen, hvis man tilfører CO2 i vandet så vil koncentrationen af CO2 i vandet stige og Henrys lov vil så udligne koncentrationen mellem vand og luft,og flytte CO2 fra vand til luft, da CO2 er tung luft
Så vil den blive mellem vand overflade og akvaries kant. Så ilten som er let vel stige op igennem og ud i det åbne rum? Da koncentrationen af ilt er lille mellem kant og overflade så vil Henry lov vel
Skubbe CO2 ned i vandet og ilt ud som vil stige op gennem CO2 laget i den luft som nu indeholder meget CO2 og lidt ilt? Så det kan vel så være en god ide, at udover at haven god vandbevægelse så også have en lille afstand mellem overflade og kant, eller i det mindste sørge for ventilation af luften over vandoverflade? Hvis der ikke er ilt ved overfladen så kan Henry lov ikke skubbe ilt som ikke er der, ned i vandet? Undskyld at spørger så meget men jeg prøver bare at forstå det.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #67
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 11/04-2018 23:58 11/04-2018 23:58
Det er ikke nemt at helt forstå alle de kemiske forhold der er og sker i et akvarium for hver gang man tror man har fat i noget så dukker der nye aspekter op man så også lige skal prøve at forstå. Jeg må sige at det er lidt kompliceret at komme hele vejen rundt men en dejlig udfordring

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #68
Bruger KimJ - 12/04-2018 05:49 12/04-2018 05:49
Indlægget er rettet 12/04-2018 09:04 12/04-2018 09:04 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#58
Det skyldes sikkert at de fleste akvarister faktisk er interesseret i akvaristik, og ikke møbeldesign. De fine akvarier i dit link har stort set alle det til fælles, at de ikke egner sig som opholdssteder for fisk som har nogen form for adfærd ud over at svømme fra den ene ende ak akvariet og tilbage igen, uden at komme i berøring med dekorationen. Det kræver jo nærmest at man IKKE er interesseret i det liv og den adfærd der kunne foregå i akvariet hvis det var mere hensigtsmæssigt indrettet, hvis man skal kunne holde ud at se på det i længere tid. De viste akvarier, især de nyeste, er jo heller ikke beregnet til andet end et kort liv hvor de topper omkring det tidspunkt de skal udstilles og derefter ret hurtigt tages ned igen og startes forfra. Faktisk viser udviklingen på akvarierne i mine øjne ikke så meget en forbedring som en udvikling hvor "ægte" akvariekultur bliver skubbet til side af den omsiggribende Iwagumi stil. Hvorvidt det er flottere end akvarier der er indrettet så de ligner noget mere naturligt er vel en smagssag.

Svagheden ved argumentet i at bruge en side som den du viser, er måske også at de eksempler der vises, er resultater fra de allerdygtigste inden for deres felt, og næppe reflekterer det som mere gennemsnitlige udøvere kan opnå. Der er jo også forskel på hvordan "almindelige" akvarier falder ud, og netop dem ser vi jo, i modsætning til "aquascape" akvarierne, også når de ikke lige er de allerbedste og lige er blevet klippet...

#66
Det er interessant nok, men I praksis er det ikke noget man behøver at bekymre sig om. Selv i akvarier med meget iltkrævende fisk og heldækkende lamper over, har jeg ikke oplevet, eller hørt fra andre om det, at der er opstået problemer i den retning. Jeg formoder at de temperaturforskelle der opstår over akvariets oveflade er med til at sikre en tilstrækkelig udskiftning.
Når det er sagt, viser forsøg med aktiv tilførsel af luft til akvariet ude fra, i form af luft direkte i vandet, at man kan øge iltindholdet helt op til mætningspunktet hvis man sikrer tilstrækkelig lang kontakttid. Dette gøres i praksis lettest i en modstrømsskummer, et apparat som dog stort set kun bruges af saltvandsakvaristerne til et helt andet formål.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #69
Bruger nyberg - 12/04-2018 09:30 12/04-2018 09:30
#66 Jeg er enig med KimJ i, at det ikke har nogen praktisk betydning. Måske for et planteløst akvarie uden vandbevægelse vil der kunne opstå iltsvind i vandmassen. Og med et tætsluttende låg eller høje kanter på akvariet vil det kunne gå stærkere.


Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #70
Bruger guppygræs (Inaktiv) - 12/04-2018 09:51 12/04-2018 09:51
KimJ skrev :
Når det er sagt, viser forsøg med aktiv tilførsel af luft til akvariet ude fra, i form af luft direkte i vandet, at man kan øge iltindholdet helt op til mætningspunktet hvis man sikrer tilstrækkelig lang kontakttid. Dette gøres i praksis lettest i en modstrømsskummer, et apparat som dog stort set kun bruges af saltvandsakvaristerne til et helt andet formål.

De forsøg du henviser til, skulle du vel ikke have et link til. (y) :)

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #71
Bruger KimJ - 12/04-2018 10:56 12/04-2018 10:56
#70
Desværre, jeg har kun læst om det i hardcopy. Det var i et tidsskrift om saltvand, men jeg husker ikke hvad det hed.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #72
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 13/04-2018 15:41 13/04-2018 15:41
Tak for jeres svar #68 og #69 men det var nu ikke helt det jeg spurgte om, mit spørgsmål var måske heller ikke formuleret helt klart!? Så jeg vil prøve igen! Det er et rent teoretisk spørgsmål i et tænkt set op. Bare får at se om jeg har forstået teorien rigtigt?
Så hvis vi tænker os at vi stiller et rent akvarium i et mørkt rum og fylder det haltv med posrevand. Dette akvarium lader vi så stå i mørkt rum indtil alle gasser i luft og vand har balanceret sig så der de samme koncentrationer i vand som lutf. Så tilfører vi CO2 ned i vandet.

Spørgsmål 1
Når vi tilfører CO2 så skaber vi en ubalance som Henrys lov så vil prøve at balancere ved flytte CO2 fra vandet og op i luften! Korrekt?

Spørgsmål 2
Når det overskydende CO2 kommer op fra vabdet til luften i akvariets øvre halvdel så vil det fortrænge andet luft, heriblandt ilt bare fordi CO2 er tungere! Korrekt? ( Forudsat at vi ingen ventilation har i luften )

Spørgsmål 3
Når konsentrationen af CO2 fortrænger ilt fra luften i toppen af akvariet så vil konsentrationen af ilt i vandet bliv størst og Henrys lov vil sende ilt op i luften ( som nu indeholder mest CO2) ilten vil forsætte op gennem CO2'en i luften og blande sig i luften uden for akvariet. Korrekt?

Spørgsmål 4
Så vi ender med et akvarie der er mættetmed CO2 i både i vand delen og i luft delen og meget ilt fattigt, hvor det så egentligt ikke gør nogen forskel om vi tilfører mere CO2. Korrekt?

Det er bare det jeg vil vide. Og I har ret i at rent praktisk i et kørende akvarie hvor man også har tilsat bund, filter,pumper, varme, lys, bevægelse, fisk og planter så der mange faktorer som påvirker systemet i den ene eller den anden retning så derfor tog jeg det ud af ligningen for at holde det simpelt og bare brøve at forstå kemien med at tilsætte CO2 i vand.
Klart at varme fra lys og varmelegeme vil opvarme vand og luft i akvariet og sammen med bevægelse fra pumper vil skabe cirkulation i luften, dermed skabe en bedre luft.


Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #73
Administrator scn - 13/04-2018 16:21 13/04-2018 16:21
#72

ad 1)
Korrekt

ad 2)
Hvis der er de korrekte forhold (ventilationen, som her skyldes både træk, varme og fordampning) så Ja. MEN det er der ikke, så NEJ.

ad 3)
Du overvurdere hvor tung CO2 er, og at der overhovedet skulle opstå en sådan lagdeling. Hvis du nu havde et 100m højt akvarium, og ingen varme/pumpe, så kunne vi snakke om det hvis du kun fyldte 0,5 m vand i.

ad 4)
Nej, se ovenfor hvorfor.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #74
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 13/04-2018 17:00 13/04-2018 17:00
Okay tak, så blev jeg lidt klogere! (y)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #75
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 13/04-2018 17:00 13/04-2018 17:00
Indlægget er rettet 13/04-2018 17:24 13/04-2018 17:24 Vis/Skjul det oprindelige indlæg


Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #76
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 13/04-2018 20:38 13/04-2018 20:38
#73
ad 1) der fik jeg ret af dig

Ad 2) der fik jeg delvist ret.
Du nævner træk i mit tænkte rum. Det fjerner vi bare ved at lukke døre og vinduer. Så nævner du varme, der er ikke
Varmelegeme, lys eller andet som giver varme, så over tid har vand og luft samme temperatur.så nævner du fordampning og det kan jeg ikke lige tage ud af ligningen men det er vel en begrænset ventilation det skaber?

ad 3) jeg indrømmer blankt at jeg ikke ved hvor tung CO2 er.men det jo omtalt som tung luft. Og så i tv forleden i programmet QI at værten havde to glas, idet var et tændt fyrfadslys og i det andet havde han stående fyldt med CO2, så tog han glasset og hældte ( fra 20-25 cm. højde) ligesom hvis man ville hælde vand ned i glasset med lys og så gik lyset ud!så jeg vurdere at CO2 er tungt nok til at falde ud af glasset og ned i glasset med lys.

a 4) se mine kommentarer de 3 første.

Det er jo bare svært stof det her og prøver stadig på at forstå det.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #77
Administrator scn - 13/04-2018 21:51 13/04-2018 21:51
#76
Ad 2)
Så der er ingen vinduer og dermed lysindfald eller anden form for temperaturdifferens? Det er nok til at sørge for luftstrømning, bare et lidt ældre hus og du har rigeligt med naturlig ventilation. Jeg mener at kravet for badeværelser for passiv naturlig ventilation er 100 cm2 åbning ved hhv. dør og via hul placeret højt.

Du har ingen pumpe i akvariet eller lys over akvariet? Igen nok til at der vil ske luftcirkulation.

Det er nok begrænset hvor meget bevægelse det giver, men det er nok.

Ad 3)
Ja, men der fylder de et glas med CO2, der er forskel på det trick, og så på at smide 10 bobler per minut i et akvarium, det kan slet ikke sammenlignes med mindre du føre 100 gange mere CO2 i akvariet.Man skal nok bare starte med at antage at det tusinder af folk gør og har gjort med god erfaring i mange år rent faktisk virker. Hvis dine antagelser om at der skulle lægge sig et lag af CO2 over vandet, så ville man jo se at folks fisk døde på stribe, og det er jo ikke det man ser.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #78
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 14/04-2018 00:51 14/04-2018 00:51
Indlægget er rettet 14/04-2018 13:43 14/04-2018 13:43 Vis/Skjul det oprindelige indlæg


Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #79
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 14/04-2018 00:51 14/04-2018 00:51
Indlægget er rettet 14/04-2018 13:41 14/04-2018 13:41 Vis/Skjul det oprindelige indlæg


Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #80
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 14/04-2018 00:51 14/04-2018 00:51
Indlægget er rettet 14/04-2018 00:54 14/04-2018 00:54 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Nej det er ikke min påstand at der vil lægge sig et lag af CO2 i folks akvarier
Slet ikke. For der er jo mange faktorer der vil/kan forhindre det. Når der først kommer bunlag, filter, pumpe,varme,lys fisk, planter og hvad man ellers kan finde på at kommer i akvarie. Det giver bare mange flere faktorer der skal regnes ind med virkelig mange kombinations muligheder, så det ville umuligt at komme med et generelt svar!
Jeg prøvede bare at lave et simpelt set Up (tænkt) bare for se om jeg har forstået teorien!

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #81
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 14/04-2018 01:11 14/04-2018 01:11
Indlægget er rettet 14/04-2018 01:17 14/04-2018 01:17 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Der er jo mange af de ting, dyr og planter,som er i et akvarium, som vil påvirke CO2 og ilt og oven i alt det er der så Henrys Lov! Så som jeg har sagt så er det meget kompleks og svært have styr på alt i et akvarium. Det der gælder et i akvarium gælder nødvendigvis ikke i andet med et andet set up. Så jeg gjorde det bare så simpelt som jeg kunne!

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #82
Bruger Principia - 14/04-2018 08:21 14/04-2018 08:21
Når jeg sidder og kigger lidt rund på folks svar, konkluderer jeg lidt, at hvis akvariet kører med fisk osv. som et lille mini biologisk lukket system, med anaerobe bakterier i bundlaget, pga. affaldsstoffer, samt dyrenes forbrug, og andre parameter, er det ligegyldigt, og nærmest effektløst at tilsætte mere co2, da dette vil blive udskilt, og ikke optaget.

Er det korrekt forstået. ?

Der hvor co2 kan have sin berettigelse, er prydakvariet, med hovedvægten lang på interiør og planter, samt amfibieplanter, som egentligt ikke er beregnet til et langt liv under vand. Der vil vandet være i stand til at optage co2, fordi der er naturligt underskud.

Er det korrekt forstået. ??.

Kan jeg så konkludere ud fra det, at co2 tilførsel, er unødvendig for hovedparten af os som holder hyggeakvarier.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #83
Bruger KimJ - 14/04-2018 09:33 14/04-2018 09:33
#83

Grænsen mellem "Need to have" og "Nice to have" er nok for flydende til at der kan blive enighed om spørgsmålet og jeg er sikker på at mange af de som bruger CO2 hygger sig med at pille rundt med alle de tekniske dimser, ganske som der også inden for andre dele af hobbyen findes folk som går mere op i teknik end andre.

Sikkert er det, at 90% af alle akvarier sagtens kan køre uden CO2 alene og blive lige så flotte af den grund. Der vil så være nogle planter man ikke kan holde, ganske som der er andre forhold der vil gøre at man heller ikke kan holde alle fisk. Det er den gamle kunst at sammensætte et akvarium hvor det man holder i det kan trives under de forhold man byder...

Der hvor det halter lidt for mit vedkommende, er når "det nye vidundermiddels apostle" har ladet sig overbevise om at der er tale om en nødvendighed for at få et smukt og velfungerende akvarium, eller at det er et tegn på at man er mere "oplyst" fordi man har mere moderne og dyr teknik på baljen.

Hele området er præget af udokumenterede/misforståede teorier for hvordan sammenhængen mellem lys/CO2 og gødning påvirker akvariet, og det ligner ærlig talt ofte mest forsøg på at skyde genvej til de resultater man tidligere opnåede gennem erfaring. Det bliver sjældent modtaget med den helt store varme, når det påvises at de ikke helt har forstået sammenhængene i akvariet, men faktum er, at de årsag/virkning effekter "eksperterne" fremturer med, i vid udstrækning ikke har passet, i hvert fald i mine akvarier.

Hvis jeg skulle sige det kort; CO2 er den mest populære erstatning for tålmodighed B) :D

Inden nogen får et apoplektisk anfald, så husk lige at der KAN være anvendt lidt humoristisk overdrivelse her...

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #84
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 14/04-2018 12:00 14/04-2018 12:00
Indlægget er rettet 14/04-2018 13:55 14/04-2018 13:55 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Jeg er meget enig med #82 og fuldstændig enig med #83.
Min tanke er at hvis man har mangel på CO2 i sit akvarium, hvilket jeg tror at man sjælen har, så vil jeg tro at man i mange tilfælde kan få en bedre CO2 balance ved sørge for at der nok bevægelse i vandet og ventilation i luften over vandet, så vil Henrys lov helt automatisk balancere vandets indhold af CO2 med luftens indhold (og den er rigelig høj) hvis ikke er nok kan tilføre luft som indeholder CO2. Har ens planter behov for mere CO2 kan man tilføre CO2 og i bedste fald får de krævende planter fat i det og i værste fald forsvinder det bare op i luften!

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #85
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 14/04-2018 12:05 14/04-2018 12:05
Indlægget er rettet 14/04-2018 13:18 14/04-2018 13:18 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Man skal
huske at der ikke kan være mere CO2 i vand end kh,ph,temperatur og Henrys lov tillader!

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #86
Bruger nyberg - 14/04-2018 15:44 14/04-2018 15:44
#85 Naturligvis forudsat, at vandet ikke er overmættet med CO2.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #87
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 14/04-2018 18:16 14/04-2018 18:16
#86 Hvornår og hvordan bliver vand så overmættet med CO2?

Det optager vel kun CO2 indtil det ikke kan mere? Og grænsen for det er vel helt eller delvis bestemt hvor meget eller hvor lidt der er af kh, pH og varme? Og Henrys lov spiller vel også ind?

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #88
Bruger nyberg - 14/04-2018 21:57 14/04-2018 21:57
Indlægget er rettet 14/04-2018 21:58 14/04-2018 21:58 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#87 Ja, Henrys lov spiller ind. Henrys lov forudsætter dog, at gasser og væsker opfører sig idéelt. Men f.eks. er det, at CO2 reagerer med vand og danner kulsyre, ikke idéelt.

De kemiske årsager til overmætning er jeg desværre ikke i stand til at svare på.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #89
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 15/04-2018 12:52 15/04-2018 12:52
#88 jeg prøvede at Google " vand overmættet CO2" og måtte læse meget før jeg fandt et svar. Når man taler om at vand er overmættet med CO2 så er det i forhold til den ligevægt som Henrys lov vil opnå. I danske vandløb kan være overmættet normalt 10-20 gange ligevægten, det skyldes at tilløb af vand sker ved at vand siver gennem jord og der tilføres store mængder CO2 fra anaerobe bakterier og forrådnelse af planter. Koncentrationen vil være højst
der hvor vandet er koldest, man målte også afgasning af CO2 forskellige steder hvor der var henholdsvis svag og stærk vandstrømning og imod forventning var der ingen målbar forskel.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #90
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 15/04-2018 13:13 15/04-2018 13:13
Men hvor meget CO2 vi kan putte i et akvarie som er 24-30 grader varmt ved jeg stadig ikke, men kan jeg antage man skal tilføre CO2 hurtigere en at Henrys lov kan afgase vandet før vi kan tale om en støre mætting?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #91
Bruger fhh - 16/04-2018 12:26 16/04-2018 12:26
Indlægget er rettet 16/04-2018 12:29 16/04-2018 12:29 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#88 Ligevægten CO2(aq) + H2O(l) <=> H2CO3(aq) gælder vel altid i en (tropisk) sø, vandløb el. akvarium?

#89 Ja, den store mængde CO2 kommer fra bunden. Jeg var engang til et foredrag om Cryptocoryner, og her fulgte man voksesteder i Sydthailand, hvor indholdet af CO2 var omkring 11 mg/L.

#90 En tommelfingerregel siger, at man ikke skal ikke gå over et CO2-indhold på 30 mg/L, ellers er der fare for fiskene. (Det svarer ikke på dit spørgsmål, og grænsen for mætning er meget højere).

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #92
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 16/04-2018 13:53 16/04-2018 13:53
Indlægget er rettet 16/04-2018 14:34 16/04-2018 14:34 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Gad vide om nogen af dem der har CO2 anlæg og udstyr til at måle CO2 i vand ville være søde lave et lille forsøg: måle indhold af CO2 lige før at de tilsætter CO2 og lige før de stopper den ene dag og så næste dag måle det samme på samme tid men uden at tilføre CO2? Jeg syntes det kunne være interessant at se hvordan det virker i praksis og om det passer med teorien?

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #93
Administrator scn - 16/04-2018 20:42 16/04-2018 20:42
#92
Jeg har kun permanenttester, men selvf. kan man se at det virker at tilsætte CO2.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #94
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 16/04-2018 20:55 16/04-2018 20:55
Men hvor meget mere CO2 får man? Og hvordan ved man hvornår man får CO2 (nok) til blive i vandet til at mætte vandet til dække krævende planters behov?

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #95
Administrator scn - 16/04-2018 21:30 16/04-2018 21:30
#94
Aner det ikke, men nok hvis permanenttesteren er grøn :-)

Når din HC cuba se sådan her ud, så er det nok ikke helt skidt: :-) (ikke mit akvarium)


Det virker som om du er på jagt efter meget præcise tal, og det mener jeg egentlig ikke giver så meget mening, der er jo andre parametre også. Folk skal da have lov til at sidde med formler og tabeller og jagte pH=7,182 (eller hvilket tal de nu vil prøve at ramme). Personligt brugte jeg kun permanenttester for at se om jeg ramte nogenlunde rigtigt.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #96
Bruger fhh - 18/04-2018 11:48 18/04-2018 11:48
Indlægget er rettet 18/04-2018 16:09 18/04-2018 16:09 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#92 Jeg skal såmen gerne tage nogle CO2-målinger, men det er og bliver et eksempel med de forudsætninger, jeg/man har pålagt akvariet, som også nævnt i #95. Jeg skal lige have nogle dage, hvor jeg kan tage målinger på de tidspunkter, du ønsker.

Lige som alle andre, der måler, måler jeg med en dropchecker (permanenttester) og med KH4-vand og bromthymolblåt.Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #97
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 18/04-2018 16:21 18/04-2018 16:21
#96 mange tak, ja du har ret i at det gælder for de forhold du har i dit akvarie. Jo flere der laver forsøget vil måske vise om, der er et generelt mønster eller om der ikke er et fast mønster fordi der forskellige forhold? Men det må vi konkludere ud fra de data der kommer, forhåbentligt mange?
Jeg vil starte en ny tråd til forsøget.
Formålet er bare at undersøge hvor meget mere CO2, der kommer i akvariet end hvis vi ikke tilføjer CO2. Måske vil det en god ide hvis man fik oplyst kh og pH? Eller er det unødvendigt?

Man skal tænke over en god overskrift til en ny tråd og jeg har tænkt på "test af CO2" men er den god ?
Jeg tænker at man først laver to målinger første døgn lige før start og lige lige før stop af tilførelse vi kan kalde det start1 og stop1 næste døgn undlader man så at tilføre noget som helst CO2 og så måler man stop2 på samme tid som man målte stop1 og næste dag (døgn 3 ) måler man så start2 på samme tid man målte start1, altså lige inden at begynder igen med CO2.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #98
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 18/04-2018 16:50 18/04-2018 16:50
Indlægget er rettet 18/04-2018 16:54 18/04-2018 16:54 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Eksternt link www.practicalfishkeeping.co.uk/features/articles/co2-striking-the...
Lidt om CO2 og måling

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #99
Bruger KimJ - 19/04-2018 08:51 19/04-2018 08:51
#98

Glimrende artikel!

"Desværre" bakker den jo 100% op om de oplysninger der allerede er fremkommet her i debatten ang. CO2 og afslører at området vist allerede er så godt belyst at der næppe vil fremkomme nogle revolutionerende oplysninger af dit forsøg her.

Den uenighed der er tilbage, går nok mere på, hvornår det er umagen værd at sætte et CO2 anlæg op. Ingen er vel i tvivl om at man uden besvær kan hæve niveauet præcist til det man ønsker, simpelthen ved at justere på tilførselen af CO2?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #100
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 19/04-2018 15:21 19/04-2018 15:21
# 99 det har du nok ret i, at det ikke er revolutionerende nyheder der vil komme frem. Men det jeg håber på for mit eget vedkommende er bare se og forstå dels den teori jeg har læst og se hvor meget CO2 folk har mere, når de tilfører CO2 i forhold hvis de ikke gjorde? Da jeg var barn havde jeg ikke viden eller økonomisk formåen til at holde balance i et 128 l akvarium, så mange lommepenge gik til nye fisk og planter. Men jeg drømmer om et stort akvarie og prøver bare sætte mig så godt muligt ind hvordan man bedst balancer et akvarie!? Med hensyn til forsøget, så er der måske nogen, udover mig selv,der vil blive klogere på om de har brug for mere eller mindre CO2 end de har med eller uden at tilsætte CO2? Men det kommer jo an på om forsøget viser noget der kan flytte på det vi tror? Måske, måske ikke? Men jeg det jeg synes ville være interessant var at hvor meget eller lidt man egentligt opnåede og hvor stor en forskel der var idet?

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #101
Bruger KimJ - 19/04-2018 19:16 19/04-2018 19:16
#100
Jeg skal heller ikke være den der afskrækker nogen fra at finde noget praktisk viden, men der er altså lige et parameter du ikke har taget højde for, og som det bliver ret vanskeligt for "almindelige" akvarister at oplyse om; Præcis HVOR meget CO2 lukker hver enkelt akvarist ud i baljen/minut i forhold til akvariets størrelse?

Uden at kende den værdi, giver forsøget ikke ret megen mening.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #102
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 20/04-2018 00:49 20/04-2018 00:49
Indlægget er rettet 20/04-2018 13:08 20/04-2018 13:08 Vis/Skjul det oprindelige indlæg


Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #103
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 20/04-2018 00:54 20/04-2018 00:54
Indlægget er rettet 20/04-2018 01:01 20/04-2018 01:01 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

# 101 ja du har ret i at jeg har undladt taget det parameter med og lidt af den grund som du nævner, nemlig at det kan være svært give præcise tal om det? Men om du har ret med, at forsøget ikke giver mening uden den oplysning, kommer vel an på hvad man kan og vil udlede af resultaterne? Få forsøg vil give stor usikkerhed om man får noget brugbart ud af det? Får man mange forsøg så kan man dels se hvor meget CO2 der i snit er i akvarie med CO2 og stor et fald der er i snit med et døgn uden! Man kan så se på hvor stor og lille forskel der på med og uden CO2 tilførelse. man kan også se hvor på hvor stor procent har en lille, middel eller stor forskel!? Man kan sikkert udlede mange flere ting, det vil også afhænge af resultaterne, ligger de mere eller mindre spredt end forventet!og så kan man jo fortolke på det. Men selvfølgelig er det ikke et videnskabeligt kontrolleret forsøg.men det kan vel sige noget om hvor meget CO2 der er hvis man tilfører Vs man ikke tilfører? Om ikke andet så hvordan det procentvis er fordelt. Uden hensyn hvorfor der er forskel på de forsøg der bliver lavet!

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #104
Bruger Principia - 20/04-2018 14:50 20/04-2018 14:50
Som jeg læser jeres argumenter, er der nogen som bør prøve at udlede co2, fra bunden, i stedet for en traditionel udstrømmer. Bundlaget er åbenbart både med til at holde det i akvariet, samt udvinde det. Hvor imod vandet udskiller det. *blink* . Det var bare lige en strøtanke.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #105
Administrator scn - 20/04-2018 15:13 20/04-2018 15:13
#103
Det er jo beskrevet rigtig godt i den fine artikel. Folk "jagter" ofte 30 ppm CO2, fordi folk går efter "hi-tech" løsningen med masser af lys og gødning for rigtig at få vækst i deres planter (det gjorde jeg også selv da jeg legede med HC cuba), men som han nævner kan man ved at ændre på permanenttester-væske så man kan se skiftet ved eks. 15 ppm CO2.

#104
Hvordan vil du "udlede CO2 fra bunden"?

Det er nok nærmere at der er en proces i bundlaget hvor et af slutprodukterne er CO2, eks. nedbrydning af organisk materiale. "Indvindingen" er sikkert i form af plantevækst og affaldsprodukter fra dyr.

Vi kan vende den om og sige at atomer ikke bare opstår ud af ingen ting, så med mindre du har et bundlag som langsomt forsvinder kan CO2'en ikke komme fra bundlaget (hvis du har bundlag af visne blade, så har du derimod en fin CO2 kilde der)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #106
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 20/04-2018 20:00 20/04-2018 20:00
Er det forkert at sige 15 pmm CO2 er godt nok hvis man er tilfreds at planterne vokser stille og roligt? Og 30pmm CO2 får planter til at gro hurtigere og der er planter der som kræver en høj pmm CO2? Og højere end 30pmm CO2 kan være farligt for fisk?
Det er sådan jeg har forstået det.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #107
Administrator scn - 20/04-2018 22:30 20/04-2018 22:30
#106
Det er nok ikke helt skævt. personligt vil jeg dog mene at du skal se det som en grov tommelfingerregel lidt ala 1 cm fisk per liter vand. Du skal så lige huske at man faktisk kan have fin plantevækst helt uden at tilsætte CO2, det er KimJ et fint bevis på, og mine Hornblad vokser også ganske vildt uden CO2 (som i at jeg kan tømme halvdelen af akvariet hver 3-4 uge)

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #108
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 20/04-2018 23:04 20/04-2018 23:04
Hvor meget CO2 har i så uden at tilsætte
Extra CO2? Ved I det?

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #109
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 21/04-2018 05:03 21/04-2018 05:03
#107 Hornblad er måske ikke den mest relevante plante at nævne, for den vokser pænt meget og er en meget lidt krævende plante, som er god til at tilpasse sig forholdne.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #110
Bruger Principia - 21/04-2018 06:24 21/04-2018 06:24
#105. Det kan man vel konstruere sig ud af. En huldplade, eller metalnet under sit bundlag hvor der kører en slange på, i stedet for udstrømmeren. Så vil co2en finde op gennem bundlaget langsomt.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #111
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 21/04-2018 07:41 21/04-2018 07:41
Indlægget er rettet 21/04-2018 07:59 21/04-2018 07:59 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

#110 i princippet vil jeg give dig ret! Der optages og produceres CO2 i bundlaget, som før nævnt, men om man behøver at hjælpe CO2 i bundlaget med at komme væk, ved jeg ikke, for CO2 er lettere end vand og vil selv søge opad før eller siden!? Men spørgsmålet er om ikke den mængde CO2 der kommer fra bundlag,fisk,planter om natten og luften ikke er nok i mange tilfælde? Der er . selvfølgelig nogle planter der behøver at der meget CO2, især planter som både kan vokse i luft og vand eller planter som er dårlige til at optage carbon fra bicarbonat i vandet.så hvis man har CO2 krævende planter kan der være behov for at tilføre lidt CO2. Fisk kan dog ikke lide for meget CO2 så man skal man finde en balance der. Man skal også huske at hvis koncentrationen af CO2 er større i vandet end i luften så vil Henrys lov prøve at genskabe balancen igen, ved at afgasse vandet for CO2. Men vands indhold af CO2 er og påvirket af kh og pH samt temperatur, så der er mange faktorer der har indflydelse.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #112
Bruger Principia - 21/04-2018 08:55 21/04-2018 08:55
#111. Nu tænkte jeg mere, når man tilfører akvariet co2. jeg har set at de diffusere som folk bruger "bare" sender en bobbel op gennem vandet. Og jeg kan ikke rigtigt se hvordan det skulle hjælpe på noget som helst.
Hvis man nu får lavet et lille mellerun under bundlager på 1-2mm, vil co2en trænge gennem bundlaget, og blive frigivet til vandet i et meget større areal, i stedet for en koncentreret bobbel. Men det er jo bare en tanke.

Den måde folk tilfører co2 på i dag, må jo næsten give et enormt spild.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #113
Administrator scn - 21/04-2018 09:30 21/04-2018 09:30
#109
Hornblad er da et rigtig godt eksempel til at vise hvorfor man ikke kan lave sådanne firkantede retningslinjer. Man kunne også bruge anubias som eksempel, blot en plante som vokser ret langsomt i stedet for hurtigt.

#112
Hvad sker der så efter nogle måneder når der ligger en masse slam i bundlaget og du blot ender med en stor lomme af CO2 under slammet... Når opdriften bliver for stor sprækker bundlaget og det hele vælter op. Det kan nok bedst sammenlignes meden bundvending.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #114
Bruger Principia - 21/04-2018 11:49 21/04-2018 11:49
#113. Det kan måske være et problem. Men langt de fleste af os har jo porøst bundlag. Det skulle ikke gerne give en lomme, da der vil ske en afsivning konstant. Men det kan godt være at det bare bobler op fra bunden i stedet. Min tanke var umiddelbart, at kan kunne opnå mere, med mindre. Men man kan jo ikke forvente andet end at vandet afgasser alligevel.

Der har været lidt forskellige ting oppe og vende. men din ide med slam er måske ikke så tosset endda, da der i slammet er en masse anaerobe bakterier, som bla. er med til at omdanne nitrit. De prutter jo alle sammen co2, lige som gær.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #115
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 21/04-2018 12:08 21/04-2018 12:08
#113 og #114 nu er CO2 jo ikke den eneste gas der kan gemme sig i bundlaget og nok heller ikke den mest giftige, der er bl.a svolbrinte. Et CO2 udslip som I taler om vil nok bare fosvinde så hurtigt op gennem akvariet uden at det vil skade noget!?
#113 jo i det lys måske, men ikke som et endegyldigt bevis på at man aldrig behøver at tilsætte CO2, fordi det nok er en af de mindst krævende planter som bare vokser som ukrudt, når bare der lys nok.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #116
Bruger Klaus E L (Inaktiv) - 21/04-2018 12:23 21/04-2018 12:23
#113 og #114 nu er CO2 jo ikke den eneste gas der kan gemme sig i bundlaget og nok heller ikke den mest giftige, der er bl.a svolbrinte. Et CO2 udslip som I taler om vil nok bare fosvinde så hurtigt op gennem akvariet uden at det vil skade noget!?
#113 jo i det lys måske, men ikke som et endegyldigt bevis på at man aldrig behøver at tilsætte CO2, fordi det nok er en af de mindst krævende planter som bare vokser som ukrudt, når bare der lys nok.

Postet fra Akvariefisk.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #117
Bruger KimJ - 21/04-2018 12:32 21/04-2018 12:32
Der er da ingen der prøver på at "bevise" at man aldrig behøver at tilsætte CO2?

Når man læser med her, kunne man godt få fornemmelsen af at det her CO2 var noget helt nyt og eksperimentelt i hobbyen, og ikke et virkemiddel som har været brugt i årtier.

Det står vist klart for de fleste, at CO2 i kombination med gødning og kraftigt lys har en tydelig og bevist effekt. Det som der er delte meninger om, er udelukkende om effekten altid er ønskværdig eller besværet værd, i forhold til bare at være lidt tålmodig. Dette må naturligvis være op til den enkelte akvarist.

M.h.t. at fordele CO2 ud i bundlaget, er der betydeligt lettere og mere pålidelige metoder at opløse det i vandet, som også i vid udstrækning er i brug allerede i dag. Den dispenser jeg selv har brugt, opløser al CO2 inden det når overfladen, og den er endda temmelig primitiv i forhold til mange andre.


Annoncører
Annoncører