Marsilea hirsuta

Billeder

Marsilea hirsuta
Beskrivelse
Navn og type
Navn (latinsk navn): Marsilea hirsuta
Familie: Marsileceae
Type: Submersed (under vand)
Kategori: Karplanter (bla. Utricularia slægten)


Oprindelse
region: Australien
Verdensdel: Australien
Biotop: Mørke, lave og klare flodløb med svag strøm


Udseende
Højde: 2 - 15 cm
Bredde: 5 - 20 cm
Form: Ligner meget en kløver, bare lidt mindre. Bladende kan variere meget efter forholdende, og kan være svære at beskrive
Farve: Under gode forhold mørkegrøn, og under dårlige forhold mere lysegrøn


Akvarie forhold
Lys: Lav
Temperatur: 18 - 28 °c
ph: 5,0 - 7,5
Tilskud: Plantetilskud er en god idé
Placering: Forggrund
Vækst: Medium
Formering: Udløbere