Ludwigia repens

Billeder

Ludwigia repens 'rubin'
Beskrivelse
Navn og type
Navn (latinsk navn): Ludwigia repens
Populære navn: Rød(bladet) Ludwigia Repens /Rød Repens /Argentinsk vandpest
Familie: Onagraceae
Type: Amfibrisk (over og under vand)
Kategori: Stængelplanter


Oprindelse
region: Nordamerika
Verdensdel: Nord Amerika
Biotop: Rigtig vandplante, kan dog også benyttes i åbne akvarier, hvor den vil krybe langs vandspejlet.\r\n(Repens= latin for krybende).\r\nNogle steder er planten anført som\r\namfibisk plante.


Udseende
Højde: 20 - 50 cm
Bredde: 5 - 10 cm
Form: Planten består at en stængle, med 2 blade,et til hver side. Næste blad par sidder diagonalt på det forige bladsæt. Planten afsætter rødder op langs stænglen i \"totter\" over bundlaget.
Farve: I akvariet ses mest en variant med ret brede blade, der er grønne på oversiden og røde på undersiden.


Akvarie forhold
Lys: Meget stort
Temperatur: 15 - 28 °c
ph: 5,5 - 9,0
Tilskud: CO2 tilførelse sammen med intensivt lys, får planten til at vokse særdeles hurtigt, og danner specielt i toppen meget rødelige blade.
Placering: Den er velegnet som mellem- eller baggrundsplante, og den kommer rigtigt til sin ret, hvis den plantes i grupper.
Vækst: Fra middel til meget hurtig, afhængig af forhold
Formering: Man kan ganske enkelt klippe denne plante som en undervands hæk, afklippet genplantes simpelthen i\r\nbunden.