Selskabsakvarium. Sydamerikansk biotop. Flydeplanter med æg flyttet til yngelakvarium.