1.1 i arts akvarium.
Æggene blev lagt på en fladsten som inden æglægning var blevet trimmet fint af 1.0

Begge forældre deltog i bevogtningen af æg og yngel til en hvis størrelse fritsvømmende.
Der på fjernede jeg forældre.

Anden gang fjernede jeg sten med æg og klækkede uden forældre.

Begge gange med god succes.

Ved stress ædes æggene gerne af forældre.

Skimmel kan forekomme, men synes dog ikke at volde problemer.