1 kuld, i selskabakvarie. Ingen fisk flyttet, ganske få overlevende unger (5)
Kuld 2 - 4: Arts akvarie, ungerne fisket op da nye æg blev lagt. Mange overlevende.