15 . 20 unger ser der ud til at være. Hunnen fører dem rundt efter mad, og hannen holder sig lidt på afstand.