Trichopsis schalleri


Generel beskrivelse
Arten ses ikke så tit i handelen som dens to slægtninge Knurrende Gurami og Knurrende Dværgurami
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Arten kræver blødt varmt vand for at yngle. Hannen bygger en ganske lille skumrede, som han lokker hunnen henunder. Når hun viser interesse vikler han sig omkring hunnen og æg og sæd afgives. Hannen samler ægget op med munden og spytter det ind i reden. Det er bl.a. under denne seance at fiskene knurrer hørbart. Hannen passer æggene og ungerne indtil de forlader reden.

Yngelpleje
Ungerne skal i starten fodres med infusorier eller lignende småt foder.

Drægtighed
Æggene klækker efter 24-36 timer, hvorefter larverne hænger i reden i endnu et par dage.

Info
Type
Ferskvand, Labyrintfisk

Handelsnavn
Trestribet gurami

Verdensdel
Asien.

Videnskablig beskrevet
Ladiges, 1962

Adfærd
Fredelig. Kan være aggressiv overfor artfæller – specielt hannerne.

Familie
Belontiidae

Biologi
Æglægger. Skumredebygger.

Udseende
Form
Aflang knivbladsformet krop med spidst hovede

Kønsforskel
Svær at se. Hannens finnespidser er mere udtrukne end hunnens og han er specielt op til og under leg kraftigere farvet.

Størrelse
5-6 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
28

Min. pH
6,0

Max. pH
7,0

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Svag

Belysning
Medium

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Rødder og plantetykninger til at danne skjulesteder

Biotop
Lever i vådområder, sumpe, rismarker og lignende

Min. akvarie
80

Foder
Foder:
  • Altædende. Foretrækker levende foder og frostfoder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Bo Christensen

    Udskrift venlig version