Nothobranchius guentheri

Billeder

(c) Janne Amdisen

Varianter
Varierer noget i farvetegningerne alt efter oprindeligt fangststed.
Generel beskrivelse
Lever kun kort tid, max. knap 2 år. Forholdsvis hårdfør. Husk tætsluttende dæksglas, da de ellers kan springe ud af akvariet.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hannen lokker hunnen til leg ved at ”danse” foran hende med udspilede finner. Han lokker og trykker hende med ned i bundlaget (sphagnum), hvor de så afgiver æg og sæd.

Yngelpleje
Man kan med fordel lade dem yngle i en lille plasticbøtte med sphagnum. Sphagnummen tages op og tørres på avispapir, til den er let fugtig (som pibetobak), og opbevares derefter i en lukket plasticpose. Når æggenes hvileperiode er overstået, hældes sphagnummen med æggene i et lille akvarium, og overhældes med vand. Æggene klækkes derefter hurtigt. Ungerne fodres med infusorier og afskallet eller nyklækket Artemia.

Drægtighed
Æggene skal have en tørkeperiode på 3-4 måneder for at klække.

Førstegangs opdræt i DK
J. J. Scheel, 1958

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger Roversfandk (Inaktiv) 01/01-1900 01/01-1900Beskrivelse
Info
Type
Ferskvand, Tandkarper - æglæggende

Verdensdel
Afrika

Videnskablig beskrevet
(Pfeffer, 1893)

Adfærd
Kan være relativt aggressiv, både overfor artsfæller og andre fisk, og bør holdes i artsakvarie. I et selskabsakvarium med aktive fisk, vil man ikke se meget til denne lille fisk.

Familie
Cyprinodontidae

Biologi
Æglægger. Begraver æggene i bundlaget.

Udseende
Farver
Meget smuk; hannen er grøn, gul, rød og blå. På den forreste del af kroppen dominerer først den grøn/beige farve, så den blå, og til sidst den røde farve. Halefinnen er rød med sort kant. Han har hvide kanter på ryg- og brystfinner. Hunnen er meget mere ensfarvet, nærmest grå-beige.

Form
Alm., lidt høj i kroppen.

Kønsforskel
Se ovenfor (farver).

Størrelse
4,5 cm, hunnen en smule mindre end hannen.

Varianter
Varierer noget i farvetegningerne alt efter oprindeligt fangststed.

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
25

Min. pH
6,5

Max. pH
7,0

Min. dH
1

Max. dH
10

Cirkulation
Meget svag

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
Mørkt, blødt bundlag af f eks ugødet sphagnum, gerne trærødder. Evt planter. Holder af ret mørke akvarier. Kan holdes i helt små akvarier.

Biotop
Lever i små temporære vandsamlinger, dvs damme/pytter, som tørrer ud i tørtiden.

Min. akvarie
40 l.

Foder
Foder:
  • Tager helst levende eller frostfoder
  • men kan også lokkes til at tage flagefoder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Janne Amdisen

    Udskrift venlig version