Corydoras concolor


Generel beskrivelse
Som andre Corydoras, den perfekte bundfisk, ikke aggressiv eller besværlig at holde.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Vandskift med blødt vand kan hjælpe på lysten til at lege.

Yngelpleje
Unger fodres med artemia eller infusore, til de kan tage større emner.

Drægtighed
Æggene klækker efter 4-5 dage ved 23-24 C.

Førstegangs opdræt i DK
Carsten Christensen, 2000

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger benma 01/01-1900 01/01-1900Beskrivelse
Bruger kv (Inaktiv)
Info
Type
Ferskvand, Pansermaller

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Weitzman, 1961

Adfærd
Meget fredelig, kan gå sammen med næsten alle fisk.

Familie
Callichthyidae

Biologi
Æglægger.

Udseende
Farver
Kroppen er lyse-bryn/grå med metalic skær. Hovedet er mørkere.

Form
Kompakt kropsform med forholdsvist stort hoved. Munden er nedadvandt.

Kønsforskel
Hunnen er lidt kraftigere en hannen det til gengæld har en større rygfinne.

Størrelse
Han: 5,5 cm - Hun: 6 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
26

Min. pH
6,0

Max. pH
7,5

Min. dH
2

Max. dH
25

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
Foretrækker et akvarium med sand eller afrundet grus på bunden, samt mange planter og rødder som skjul.

Biotop
Vandløb og floder med lav vandstand og ringe vandgennemstrømning.

Min. akvarie
50

Foder
Foder:
  • Omnivore
  • tager uden problemer tørfoder/piller men elsker mygggelarver og lignende proteinrigt foder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Steffen Voldfrom

    Udskrift venlig version