Xenotoca variata

Billeder

En han fra Jesus Maria, San Luis Potosi. Mexico. Foto: Rasmus Hurup Hansen

Varianter
Mig bekendt ingen kulturvarianter
Generel beskrivelse
Ikke helt så kuldetolerent som en del andre Goodeider og kan godt lide varme i sommerperioden - det sætter den i gang med at yngle. Derfor ikke den bedste Goodeide-art til sommerophold i havedam, men et køligere vinterophold er godt.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
HJannen danser omkring hunnen og viser alle sine farver. Da hannens parringsorgan er meget, skal hunnen være indforstået, før parring kan finde sted. Hannen drejer sin underkrop ind mod hunnen og hunnens gat.

Yngelpleje
Føder relativt store unger. 20-50 unger pr. kuld alt efter moderfiskens størrelse. Ungerne får oftest lov til at gå i fred og efterstræbes sjældent.

Drægtighed
En måned - lidt mere måske fra parring til fødsel.

Førstegangs opdræt i DK
Er opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Tandkarper - ungefødende

Verdensdel
Nordamerika.

Videnskablig beskrevet
Bean 1888

Adfærd
Artsfæller er generelt fredelige indbyrdes, hvis pladsen er tilstrækkelig stor, men kan være aggressiv overfor andre fisk. Går bedst i et artsakvarium eller et meget stort akvarium. Arts-akvariet bør ikke være under 100 liter!

Familie
Goodeidae

Biologi
En såkaldt ægte ungefødende. Ægget klækker, hvorefter ungen videreudvikler sig i hunnen. Er forbundet med en form for navlestreng til en form for moderkage. Navlestrengen kan ses ved fødslen og forsvinder i løbet af et par dage.

Udseende
Farver
Hannen er kraftigt metalfarvet, så han skinner i lys. Ofte er der gullig stribe yderst på halefinnen. Hunnen har også metalfarve, men mere dæmpet. Der er forskel på variationer - og metalfarverne kan svinge fra det gullige til det blålige og over det grønlige.

Form
Høj

Kønsforskel
Hannen er kraftige farvet og har mere farve på finnerne.Hannens analfinne er allerede fra fødslen delt i to (den lille rummer hannens parringsorgan).

Størrelse
Han: 7-8 cm - Hun: 10-12 cm

Varianter
Mig bekendt ingen kulturvarianter

Optimale Forhold
Min. temperatur
15

Max. temperatur
30

Min. pH
6,0

Max. pH
9,0

Min. dH
9

Max. dH
19

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Gerne ret tæt beplantet.

Biotop
Lever i både floder og søer. I både strøm og stillestående vand. Og i øvrigt i floder både mod Atlanterhavet og Stillehavet. Så arten lever altså i flere forskellige biotoper - foretrækker dog områder med en vis beplantning.

Min. akvarie
100

Foder
Foder:
  • Altædende. Både grønt og animalsk foder bør i indgå i menuen.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Thue Grum-Schwensen

    Udskrift venlig version