Centropyge eibli

Billeder

Centropyge Eibli

Vis alle billeder

Varianter
Denne dværgkejser kan bruges som 'model' for Acanthurus tritis. Ungfisk af kirugfisken Acanthurus pyroferus ligner Centropyge eibli dværgkejserfisk i udseende og adfærd.
Generel beskrivelse
Alle de dværgkejsere der ønskes holdt i akvariet, bør tilføres på samme tid. Alternativt kan man isætte det mindste individ først, efterfulgt af en større. Målet er af have kun én han pr. akvarium. Blandt de arter som er hermafroditter burde det ikke være svært, men blandt de arter hvor kønnet er indiskutabelt kan det blive til ren gætteri. Husk på, at hannen som hovedregel er større end hunnen i sit eget harrem. Des større størrelsesforskel der er mellem to individer, des stører er chancen for at det bliver til en han og en hun. Husk også på, at hunner der bliver holdt i et akvarie i for langt tid uden nogen han, før eller siden vil ændre køn. Det er typisk den største hun der gør dette.

Tidligere troede man at det ikke var muligt at "konvertere" tilbage fra at have været en han til at blive en hun. Seneste forskning tyder dog på, at det blandt nogle kejserfisk er muligt at transformere sig tilbage til det feminine køn, men en dominerende han vil måske dræbe en anden han, selvom den mindre dominerende han er igang med denne transformationsproces. En anden måde hvorpå man kan dæmpe dværgkejserfiskenes aggressive tendenser er, at holde dem sammen med større fisk. De er mindre offensive når de ved, at der er en rovfisk til stede. Det skal selvfølgelig ikke anbefales at sætte dem sammen med fisk som rent faktisk kan spise dværgkejsere. Sæt dem sammen med andre beboere der er tre til fem gange større end dem selv fx. store kejserfisk og nogle sommerfuglefisk. Nogen dværgkejsere vil måske blive stressede over at være i samme akvarieum med store fisk. De vil konstant flygte og søge skjul. Vær derfor opmærksom hvis det forsøges at afprøve denne aggression-reduktions-strategi.

Blandt flere af de større kejserfisk er der store variationer i farvesammensætninger fra de er ungfisk til de bliver fuldvoksne fisk. Dette er imidlertid ikke tilfældet blandt Centropyge arterne, hvor der kun er lidt farveforskel, eller slet ingen. Centropyge flavissimus er dog en af undtagelserne.

Kilde: Scott W. Michael, Anglefishes & Butterflyfishes, 2004
Yngleadfærd
Yngelpleje
Kejserfisk gyder frit i vandet, hvilket dog sjældent sker i akvarium, hvor fiskene enten ikke er kønsmodne eller har for lidt plads.


Ynglebiologi
Æglægger, gyder frit i vandet.

Drægtighed
Drægtig i ca. 1 md.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet iflg DAU

Info
Type
Saltvand, Fisk - Dværgkejsere

Handelsnavn
Eibl's Angelfish, Orangeline Angelfish

Populærnavn
Eibl's Angelfish, Orangeline Angelfish

Artsnavn
Centropyge eibli

Region
Sri Lanka til det østlige Indonesien, syd til det nordvestlige Australien.


Opdager
Klausewitz, 1963

Adfærd
I nogle områder hvor en anden art er meget mere hyppig forekommende end denne, vil Centropyge eibli svømme i flot med den anden art mens den søger føde.

Familie
Pomacanthidae

Reefsafe
Ikke altid

Udseende
Farver
Det meste af kroppen er grå-guld med jævnt fordelte bølgende streger. Stregerne er rød-gyldne fortil på kroppen men bliver gylden-sorte bagtil, hvor de har samme farve som det sorte i rygfinnen, haleroden og halefinnen. Ryg-, gat- og halefinnerne kan have guld eller lyseblå kanter afhængig af lokalitet. På både ryg- og gatfinnen er der gyldne pletter. Øjet er omgivet af tre ringe: guld, blå og guld. Piggen på gællelåget er lys blå. Fisken forekomme også at være orange mens dens farve og antallet af orange striber varierer mellem forskellige populationer.


Form
Oval krop med afrundede gat- og rygfinner.


Kønsforskel
Det er som regel muligt at se forskel på hanner og hunner ved at betragte deres størrelse. Hannerne er typisk større end hunnerne. Endvidere kan der også være forskel på finnerne, typisk med en kraftigere aftegning og markering af finnerne hos hannen end hos hunnerne. Et eksempel kunne være Centropyge joculator og Centropyge heraldi.


Størrelse
11 cm.

Varianter
Denne dværgkejser kan bruges som 'model' for Acanthurus tritis. Ungfisk af kirugfisken Acanthurus pyroferus ligner Centropyge eibli dværgkejserfisk i udseende og adfærd.


Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
26

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. KH
8

Max. KH
12

Belysning
Medium.

Niveau
Bundzone.

Dekoration
Centropyge eibli vil hurtigt finde sig tilrette i akvariet, hvis den tilbydes en masse gemmesteder.


Biotop
Centropyge eibli forekommer på revflader i både klippe- og koralrige områder. Den er set på dybder fra 1 til 25 meter.


Min. akvarie
400

Foder
Foder:
  • Spiser gerne mikroalger i akvariet. Derudover bør der fodres varieret med grønt. Vil muligvis nippe til polyppede stenkorller.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Morten Lomholt Olsen

    Udskrift venlig version