Trichogaster labiosa

Billeder

Tyklæbet gurami

Vis alle billeder

Varianter
Der er desværre frembragt både kunstige farvevarianter samt krydsninger med Colisa lalia og Colisa fasciata
Generel beskrivelse
God og fredelig selskabsfisk. Rolig og tillidsfuld ved håndtering
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hannen lokker hunnen til skumreden, eller hun kommer selv. I en tæt og lidenskabelig omslyngning afgives æggene under skumreden og de befrugtes samtidig. Æggene er lettere end vand

Yngelpleje
Colisa labiosa bygger en ret stor skumrede uden brug af plantedele. Det er derfor vigtigt at der i yngleakvariet er godt med langbladede/-stilkede planter, gerne suppleret med flydeplanter. Disse vil tjene som forankring og stabilisering af reden. Hannens pasning af rede og æg er ikke så vigtig i et yngleakvarium hvor der ikke er andre fisk, og han kan uden problem fjernes sammen med hunnen umiddelbart efter legen. Hunnen kan afgive 400-600 æg. Colisa labiosa´s larver hænger indtil de er fritsvømmende, i modsætning til mange andre labyrintfisk´s larver, vertikalt, med hovedet nedad. Unger fodres i starten med infusorier el.lign. og kan efter en uges tid tage nyklækket artemia. Herefter går det hurtigt, og skal man udnytte artens voksepotentiale, skal de efter at have svømmet frit i ca. to uger, fodres kraftigt med levende foder. Ungerne kan i så fald på 8 uger vokse til en størrelse af cirka 40 mm.

Drægtighed
Æggene klækker efter ca. 24 timer. Larverne er fritsvømmende efter yderligere 36 til 48 timer

Førstegangs opdræt i DK
Ukendt, men er opdrættet

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger bimmer
flyvefisk (Slettet)
Bruger mikkel_k (Inaktiv) 05/03-2013 05/03-2013Beskrivelse
WillyJ (Slettet)
Info
Handelsnavn
Tyklæbet Gurami

Verdensdel
Sydøstasien, Bagindien, Myanmar

Videnskablig beskrevet
Day, 1878, indført til Europa i 1904 af H. Stüve, Tyskland

Adfærd
Fredelig, overfor både artsfæller og andre fisk

Familie
Belontiidae

Biologi
Skumredebygger. Hannen passer æggene, indtil de klækker

Udseende
Farver
Hannen har en brunviolet grundfarve med 9-10 vertikale blå bånd ned over kroppen. Langs underkant af bugfinnen har han en gul stribe, den tilsvarende stribe på rygfinnen er rødlig. Når fisken er i rette stemning, bliver grundfarven mørkere, og bånd og striber næsten lysende. Hunnerne er lysere og mindre farvestrålende

Form
Høj og smal.

Kønsforskel
Hannen er større og mere farverig end hunnen. Hannens rygfinner er mere tilspidset og længere end hunnens

Størrelse
Han: ca. 9 cm. Hun: ca. 8 cm

Varianter
Der er desværre frembragt både kunstige farvevarianter samt krydsninger med Colisa lalia og Colisa fasciata

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
6,0

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Ingen til svag

Belysning
Medium

Niveau
Overalt

Dekoration
Ynder velbeplantede akvarier, hvor den vil opholde sig overalt, højt som lavt, i den tætteste plantevækst såvel som i de frie områder

Biotop
Stillestående lavvandede områder

Min. akvarie
100

Foder
Foder:
  • Ynder levende foder
  • men spiser i øvrigt det meste der serveres
  • incl. vegetabilsk føde
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    John O. Jensen, revideret af Carsten From d. 27/3-13

    Udskrift venlig version