Neoheterandria elegans

Billeder

Generel beskrivelse
Opdrættede fisk er særdeles tillidsfulde og kommer hen til ruden straks de ser, man nærmer sig. Hannerne kan indbyrdes have lidt kampe, uden dog at skade eller stresse hinanden i nævneværdig grad.
Hannerne efterstræber hunnerne, men slet ikke så intens som man ser hos f.eks Heterandria formosa og Poecilia reticulata. En N. elegans hun kan sagtens sætte en han på plads!
Voksne fisk der fodres godt og varieret, og opholder sig i et veltilplantet og velindrettet akvarium, efterstræber stort set ikke nyfødte unger, som i løbet af forholdsvis kort tid ofte kan ses sammen med de voksne under fodringen.

En ret sjælden art i hobbyen
Yngleadfærd
Yngelpleje
Nyfødte unger startes op på foder i støv-størrelse, men finder sagtens en masse mikroorganismer i et velkørende akvarium. I løbet af en uges tid kan ungerne tage nyklækket artemia og mikroorm - samt andet fint foder. Såvel voksne som unger tager også gerne det helt fine foder ved at "søbe" det fra overfladen, ligesom de går på bunden og tager evt. foder der

Formering
Ungefødende

Antal unger
Den føder unger i en periode på ca. 3 - 4 uger. Ca. hver 3. dag føder den fra 1 - 4 unger

Førstegangs opdræt i DK
Kim Jensen - 1991

Brugere der har opdrættet denne art
Info
Verdensdel
Sydamerika

Videnskablig beskrevet
Henn, 1916

Region
Colombia

Adfærd
Fredelig

Familie
Poeciliidae

Udseende
Størrelse han
2 cm.

Størrelse hun
3 cm.

Kønsforskel
Hannen er meget slank af bygning og markant mindre end hunnen, der har den meget typiske runde og brede facon, man også ser hos hunner af Poecilia reticulata ( guppy )

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
27

Min. pH
6,5

Max. pH
7,5

Min. dH
1

Max. dH
15

Cirkulation
Velfiltreret, men lav cirkulation

Belysning
Middel

Niveau
Primært øverste halvdel af akvariet. I fodersituationer er fisken overalt i akvariet

Dekoration
Denne art kræver et tæt beplantet akvarium med flydeplanter, hvor den har mulighed for at gemme sig. Vandet skal være velfiltreret og rent. Fiskene nipper mikroorganismer fra planter og alger og andre flader i akvariet

Biotop
N. elegans vil i naturen oftest være at finde imellem planter på lavvandede områder

Min. akvarie
25

Holdes bedst som
I mindre eller større grupper alt efter akvariets størrelse, som f.eks 1 - 2 hanner og 3 - 4 hunner i 25L akvarium eller større. Holdes fint sammen med f.eks rejer

Foder
Foder:
 • Opdrættede fisk har god appetit. Småt levende foder - f.eks
 • nyklækket artemia
 • mikroorm
 • små dafnier
 • cyclops
 • Flagefoder
 • Tetra TabiMin
 • Frostfoder af passende størrelse
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Kirsten Sørensen - Marts 2012

  Udskrift venlig version