Sygdomsbeskrivelser

Søgning Søg i sygdomme

Beskrivelse - Chilodonella
Chilodonella
Navn: Chilodonella
Populær navn:
Beskrivelse: Det er ikke alle encellet parasitter som er skadelige for fisk, men Chilodonella kan give nogle alvorlige infektioner. Det er sjældent at denne parasit er skadeligt i akvarier, hvor der ikke er særlig mange fisk. Det er først når at den er rig reprænsenteret at den bliver farligt. Det er også derfor at man oftest ser denne parasit blive skadelig i overfyldte akvarier. Selve parasitten Chilodonella kan man kun se via et microskop, da den er meget lille. Chilodonella minder meget om Tetrahymena, men den kan kendes ved at den har en lille tråd, oval form og dens cirkulære svømmetag. Denne parasit forekommer ofte på fiskens gæller, hvor at Tetrahymena findes på fiskens skæl eller i lektioner på fisken. Chilodonella sidder oftest inde i fiskens gæller, derfor kan det være svært at opdage at den har et parasit angreb, udover at fisken viser vejrtrækningsproblemer og har åben gæller og sikkert vil dø. Nogen gange vil der også være et slimlag på fiskens hoved og gællelåg. Hvis fisken er meget hårdt angrebet kan det give den sammeklappet gæller, hvilket vil kulilteforgifte. Det er vigtigt at man kan kende disse to parasitter fra hinanden, da de ofte kræver forskellige behandlingsmetoder. Chilodonella er over de sidste 10 år været faldende. Grunden er sikkert, at vi har fået bedre filtre på vores akvarier og har en bedre vandkvalitet. Hvis fisken er angrebet af Chilodonella viser den hurtig uklar hud, der ligner meget en Trichodina infektion. Hudens overflade er mindre uklar end hvis den var blevet ramt af Ichthyobodo.
Behandling: Man kan med fordel benytte disse medicintyper: TetraMedica ContraIck furamor-P Odimor-P Medimor Ektomor Salt kan anvendes i en mild grad, men hvis sygdommen først har taget fat, bør man anvende ovenstående forslag. Formalin Hvis fiskene kan tåle det, tilrådes det at man har lidt højere temperatur i akvariet under behandlingen på ca. 28-30 grader. Man skal ikke kun behandle enkelt angrebne fisk. Hele akvariet skal behandles, og man bør ikke sætte nye fisk akvariet før 2-3 uger efter endt behandling.
Behandlings tid: Indtil fisken er rask.
Bivirkninger: Nogle præparater kan skade nogle planter i akvariet.
Forebyggelse: Chilodonella
Forfatter: Esben Sebastian Karlsson
Billeder - Chilodonella

Angrebet af Ichhyobodo og ChilodonellaChilodonella i gællerne og Spironucleus + Nematode i tarmene.