Apistogramma amoenum

Indsendt af Robot den ons, 07/18/2007 - 15:24
Generel beskrivelse
Denne art lever i det sydlige Brasilien, Uruguay og Argentine.

Denne fisk er meget sky og svær at fange. Hannerne har ingen forlængede stråler i ryg og halefinne. De har dog brede bugfinner, og disse er nogle gange en smule forlængede i de første finnestråler.

Denne fisk er godt camoufleret der hvor den lever, og når dette kombineres med dens skyhed, bliver den nærmest umulig at fange.

Hunnerne er gule i yngleperioden med et skakbrætmønster på siden.
Hunnen bruger sin kropsfarve til at kommunikere med både ungerne og hannen under yngleperioden.

Hannernes markeringer bliver meget tydelige når de slås. Hunnerne kræver også territorier, specielt i yngleperioderne.

Denne får max 100 unger pr. kuld, og disse er fritsvømmende efter 8-9 dage. Hunnen vil, når ungerne er i larvestadiet flytte dem nogle gange. Hunnen er meget beskyttende overfor ynglen, og hannen får ikke engang lov til at komme tæt på ynglen. Disse kan fodres op med artemia.

Denne art er ikke særligt agressiv, men bliver stresset og de vil jage hinanden hvis akvariet er for småt.

De har 7-8 tværbånd på kroppen, og deres hoved er meget mørkt. Næsten sort. Selve kroppen har et netmønster. Rygfinnens bagerste finnestråler er forlængede. De har en halerodplet. Det er meget nemt at kende forskel på hanner og hunner ved hjælp af farveintensitet og størrelse samt finneforlængelser.

Hver han kræver flere hunner, gerne mange.
Yngleadfærd
Antal unger
100
Type
Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma
Fakta
Type
Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma
Forhold
Max. pH
7.2
Max. temperatur
25
Min. akvarie
85
Min. pH
6.5
Min. temperatur
22
Billede
Intet billede
Forhold
Max. pH
7.2
Max. temperatur
25
Min. akvarie
85
Min. pH
6.5
Min. temperatur
22