Aflivning - når fisken skal aflives

Indsendt af Robot den tor, 03/25/2010 - 16:47
Kategori
Sygdom
Forfatter
Ib Vestergaard
Aflivning - når fisken skal dø er bragt med tilladelse fra Akvanet - Den originale artikel kan ses her: http://www.akva-net.dk/Details.aspx?id=426


At holde fisk betyder at skabe trivsel, liv og glæde.
Fiskene skal formere sig, udfolde sig og leve så godt som det
står i vor magt. Men undertiden skal et liv afsluttes.
Fisken har ikke et godt og værdigt liv mere.

I naturen vil en svækket fisk hurtigt blive et led i fødekæden.
En rovfisk vil æde den, eller måske styrtdykker en isfugl ned
under vandoverfladen og griber den i en brøkdel af et sekund.
Naturen har ikke plads til svækkede og lidende individer,
men i akvariet skal vi selv være skæbnen når alt andet håb er ude.

Hvordan afliver man en fisk? Det er emnet for denne artikel.
Vi skal se på metoder for aflivning som opfylder kravet om hurtigst
mulig afslutning på livet. I artiklens sidste del ser vi på hvad du aldrig
må gøre.


Kan fisk føle smerte?
Spørgsmålet er fra tid til anden til debat.
Der er tilhængere af teorien om at det kan de ikke. Andre
mener at de har samme, eller næsten samme smertetærskel,
som andre hvirveldyr.

Da emnet er til diskussion må vi gå ud fra at fisk føler samme
smerte som andre hvirveldyr. Dette skal vi tage hensyn ved valget
af aflivningsmetode.Hvorfor aflive en fisk?
Før du går så vidt har du gjort hvad der er dig muligt for at udbedre
dens tilstand. Den bedste helbredelse er forebyggelse. Forebyggelse
begynder ved valget af fisk. Du har sat dig ind i hvilke krav den på-
gældende art stiller og du ved at du kan opfylde dem.
Du har købt ind efter checklisten her på @kva-net.(Se under Tips)

Hvis fisken er syg har du set på @kva-net sygdom eller søgt andre
steder om symptomer og helbredelse.

Måske er din fisk bare gammel og mæt af dage. Vi skal her ikke
komme ind på normal levealder, den kan variere fra nogle få måneder
til koi karpernes flere århundreder.

Under alle omstændigheder må du finde årsagen til fiskens
svækkelse. Det kan jo være et symptom for hele akvariet og din
fiskebestand.

Hvis du efter bedste overbevisning ved at du intet kan gøre.
Hvis fisken tydeligvis lider. Så er tiden inde til at foretage det
nødvendige indgreb. I det følgende ser vi på metoderne.


Gift
Næppe nogen særlig anvendt metode, men den oprindelige artikel
tager det med. Derfor skal jeg kort nævne Tricain/MS222.
Det er et bedøvelsesmiddel som anvendes på fisk.
Optagelse sker gennem gællerne. Iflg. ikke bekræftede kilder anvendes
det til bedøvelse af fisk under lange transporter. Her gives den i for-
holdet 10 mg : 1 liter.

En dosis på 1 g : 1 liter er dødelig. Døden indtræffer efter 10 minutter
og er smertefri. En fordel ved metoden er at du har fisken helt intakt
til efterfølgende mikroskopering.

Når du forbereder aflivningen tager du en passende mængde vand
direkte fra det akvarie hvor fisken går og rører det ud med den relevante mængde triacin.


Hoved- eller nakkesnit
Dette er den hurtige og konsekvente metode. Du tager en skalpel eller
i det mindste en skarp saks eller kniv.

Ved små fisk skiller du hovedet fra kroppen. Dette skal ske i ét hurtigt
snit. Ved større fisk lægger du skalpellen bag øjet og lægger et hurtigt,
dybt snit til gællelåget. Hvis der er tale om lidt større fisk kan en
bedøvelse med førnævnte Tricain/MS222 anbefales.
Bedøvelsen får fisken til at ligge roligt så du med sikkerhed kan lægge
det dødelige snit.


Iskoldt saltvand
Metoden anbefales af dyrlæger i Tyskland. Du tager en stor skål.
Fyld skålen med koldt vand. Tilsæt en stor mængde salt.
Det må gerne være næsten som en saltlage.

Du stiller skålen i dybfryseren. Saltkoncentrationen bevirker at
frysepunktet ligger meget lavt, så du skal ikke bekymre dig om at det
fryser til is.

Når opløsningen er iskold, altså omkring eller under 0oc, tager du fisken
op af akvariet. Du overhælder den med saltopløsningen. Døden indtræffer øjeblikkeligt.


Dette må du ALDRIG gøre
De følgende metoder er i en eller anden grad dyrplageri og må
aldrig anvendes:Overhældning med kogende vand (skoldningsmetoden)
Man opvarmer vand til kogepunktet. Fisken fanges op og lægges
i køkkenvasken. Derpå overhælder du den det kogende vand.

Ved små fisk indtræffer døden sandsynligvis omgående og mærker
næppe noget. Så vidt er metoden legitim. Men ved bare lidt større fisk
er sagen mere problematisk.

Den store fisk oplever i levende live en ødelæggelse af sine celler.
Den når at gennemgå en dødsproces, sandsynligvis smertefuld.
Dermed er den udsat for unødvendig lidelse.


Alkohol eller sprit
Nogle steder anbefaler man denne metode som kort går ud på
at fisken anbringes i en beholder med 90 % og 10 % sprit eller
anden alkohol. Dette fluidum skulle så få fisken til stille at sove ind.
Men, sådan er det ikke. Vi har vel alle prøvet at få et sår renset med
sprit. Ja, det brænder og dét gør det også på fisken der oven i købet
får det ind gennem gællerne.
Resultat: En smertelig og pinefuld død.


Frysedøden
Man tager en skål af passende størrelse. Fylder den med koldt
vand og anbringer fisken deri.

Derpå stilles skålen i dybfryseren. Nu skulle fisken gerne sove ind.
Det lyder stille og blidt, men, fisk er vekselvarme dyr. Så længe det
er muligt for kroppen nedjusterer den sin temperatur.
Afkøling mod frysepunktet tager sin tid. Fiskens krop forsøger at følge
med. Dens ubehag stiger analogt med faldet i omgivelsernes temperatur
indtil den omsider dør.

Red. bem.: Jeg troede engang på metoden og aflivede i den bedste
mening en håbløst syg fisk på denne måde. Fisken var vel ca. 15 cm.
Den kom i fryseren efter alle kunstens regler. Døden indtraf efter ca.
en time. Jeg troede at den var sovet stille ind. Men det er ubehageligt
at tænke på at den har lidt mens temperaturen faldt.

Til fiskens lidelser kommer også dannelsen af iskrystaller i kroppens
celler og blodsprængninger. Måske er metoden endnu mere lidelsesfuld
end vi hidtil har forestillet os.
At den stadig anbefales fra nogle sider gør den ikke mindre uegnet.


Hammermetoden
Den går ud på at give fisken et hårdt slag i hovedet med en hammer
eller noget andet tungt.

Den er hurtig, men den kræver præcision. Det samme gælder et slag
mod noget hårdt. Ved sidstnævnte tager du fisken i halen og slår den
mod for eksempel køkkenbordets kant.

Det lyder meget fornuftigt, men det skal gøres uhyre præcist.
En trænet lystfisker kan måske gøre det, men risikoen for en ”forbier”
er der, så lad hellere være.

I samme kategori er at komme fisken i en plastikpose og så slå
posen mod noget hårdt. Risikoen for en forbier er for stor. Lad være!


Forblødning
Man tager fisken og bedøver den med et hårdt slag. Derpå får den
et stik i hjertet eller lettere, et stik i gællebuen. Den forbløder herefter
og dør af sit blodtab. Metoden minder om den såkaldte halal eller
schächtning, som bruges af jøder og muslimer.
Der skal ikke her tages stilling til disse minoriteters praksis, men også
på fisk kan den kun give unødig lidelse.


Nakkebrud
Man tager fisken og knækker nakken på den. Kræver øvelse og
håndelag. Må absolut frarådes udøvede. Kender du en lystfisker kan
du måske få dennes hjælp. Men igen pas på unødig lidelse.


I toilettet
Det lyder ufatteligt, men der er mennesker der skyller levende eller
næsten levende fisk ud i toiletkummen. Det betyder lidelser og kun
lidelser for det sagesløse dyr. Metoden må under alle omstændigheder forkastes.Formålet med denne artikel er som nævnt at beskrive aflivningsmetoder
af såvel acceptabel som uacceptabel art. Vi kan alle komme ud for at
måtte afkorte en fisks lidelser, men det skal ske så humant som muligt.
Din mening i sagen er meget velkommen. Skriv til
Dit svar bliver skrevet ind artiklen. Og igen, den bedste metode er
forebyggelse så du ikke får problemet.

Denne artikel er skrevet af @kva-net’s redaktør. Væsentlige oplysninger stammer fra artiklen Manchmal notwendig… Fische töten. Forfatter: Renate Husman.
Copyright Foreningen Akva-Net. Gengivelse kun med tilladelse fra Foreningen Akva-Net
Drupal 9 Appliance - Powered by TurnKey Linux