Akvariebelysning

Indsendt af Robot den tir, 12/20/2016 - 22:12
Kategori
Teknik
Forfatter
Alex Lykke Henriksen
ALenergi om akvariebelysning
I vores akvarier er lyset generelt tændt i mange timer, og det giver et godt grundlag for at skifte til LED for de der ikke allerede har gjort dette. Her er mange penge at spare for den private forbruger, og samtidig får De en lyskilde der holder længere samt bedre muligheder for at tilpasse lyset netop som De ønsker.

Begreber jeg bør kende?

Watt:
- Watt er den energi vores belysning (og andre elektriske apparater) bruger for at virke.
1 Watt i 1 time er således en Watt Time og forkortes Wh med det engelske ”h” for ”hour”. 1000 Watt i 1 time er en kWh med ”k” for ”kilo” som betyder 1000. 1 kWh koster i 2017 ca. 2 kroner for en privatperson.
Opgiven effekt for et lysstofrør er IKKE lig den optagne effekt, da der i opgivelsen ikke er taget hensyn til tab i kondensator eller spole.

Lumen:
- Lumen er en måleenhed for den lysstyrke der er i en lyskilde.
Rent teknisk er Lumen (forkortet ”lm”) den lysstrøm, som en lyskilde med 1 candela i alle retninger udsender i rumvinklen 1 steradian. Det nødvendige at vide for akvarister er at flere lumen = mere lys. Flere lumen er lig med mere lys i akvariet.

Lumen/Watt:
- Lumen/Watt (forkortet ”lm/W”) er den lysstyrke vi har i en lyskilde i forhold til den effekt lyskilden optager.
Generelt ønskes flest mulige lumen/Watt, da det i sin enkelthed betyder at det giver mere lys for den samme effekt. T5 og T8 rør har typisk omkring 70 lm/W hvor LED rør af selv de billigste ligger højere. Der bør benyttes rør med mindst 100 lm/W, gerne 120 lm/W.

Kelvin:
- Kelvin er den farve lyset har.
Groft sagt er 2000 Kelvin som en tidlig solnedgang, 2700 Kelvin er en varm hvid/gul farve. 3000 Kelvin er mere hvidt end gult, 4000 Kelvin er hvidt lys, 5000 - 6000 Kelvin er dagslys midt på dagen, 8000 Kelvin er kølig hvid/blålig og 10000 Kelvin er blåt lys.

T5 og T8:
- T5 og T8 er termer for hvor tykt et rør er.
Et T5 rør er 5/8 af en tomme (16 mm) tykt hvor et T8 rør er 8/8 (26 mm) tykt. Dette gælder uanset om det er et lysstofrør eller et LED rør. Den absolut mest benyttede type til akvarier er T8 rør.

Ra:
- Ra er en måleenhed for hvor godt Deres lyskilde gengiver farver.
Ra 100 er som dagslys på en godt belyst dag. Belysning med en høj Ra værdi er ønsket i akvariet, for bedst muligt at gengive farverne heri. En lyskilde med høj Ra værdi kan være dyr, men pengene kan være givet godt ud til en LED kilde i høj kvalitet som holder i årevis.


Hvad kan jeg spare?
Hvis De skifter Deres T8 lysstofrør til LED kan De spare:

[
Til tabellen er benyttet data fra den meget brugte producent ”Osram” med 3000 Kelvin for lysstofrør. Billedet er sammenligneligt med Phillips, Sylvania og GE, og de fire er de absolut mest brugte fabrikanter i Danmark.

Til T8 LED rør er benyttet værdier fra Sunflux LED rør. De valgte LED rør ligger alle mellem 100 og 120 lm/W og har dermed en høj effektivitet til en stadig rimelig pris.

Til T5 LED rør er benyttet værdier fra LEDproff. De valgte LED rør ligger alle mellem 100 og 120 lm/W og har dermed en høj effektivitet til en stadig rimelig pris.

Bemærk at værdierne i tabellen er pr. rør og ikke pr lampe som ofte har 2 eller endda 3 rør nogle gange.

Bemærk at levetiden ved LED belysning er 5 gange længere end for lysstofrør. Et LED rør kan altså koste 5 gange så meget som et lysstofrør og stadig ikke være dyrere pr år end et lysstofrør.

Det er ikke utænkeligt at LED kan holde i dobbelt så lang tid som de 60 mdr i tabellen (mange er opgivet til 50.000 timer (over 13 år med 10 timer dagligt), men LED mister som lysstofrør også en anelse lumen over tid, lige som de lm/W der er med den til enhver tid gældende nyeste teknologi, gør at det vil være hensigsmæssigt at overveje udskiftning igen efter 5 år.

Den optagne effekt i forhold til den opgivne effekt for de respektive rør er for lysstofrør ca en faktor 1,3. Det vil sige at for hver Watt et lysstofrør bruger, bruges yderligere 0,3 Watt til kondensator og spole.

Den årlige besparelse ved skifte fra lysstofrør til LED er som følger (ved LED rør som koster præcis 5 gange så meget som lysstofrør i samme størrelse og skifte 1 til 1):

[


Hvad skal jeg være opmærksom på?

At vælge den rigtige lyskilde både hjemme og til akvariet er en jungle. Her er nogle enkelte råd til at vælge de nye lyskilder, samt nogle ”faldgruber” mange ofte falder i.

- Effektiviteten skal være i orden.
For mange går ud og køber en billig LED kilde som passer hvor det oprindelige lysstofrør sad. Gøres dette får man ofte mindre lys end man havde med den oprindelige lyskilde. Vær særligt opmærksom på lm/W værdien som bestemt ikke bør være under 100, gerne over 120. Det er i dag muligt at få rør med op til 160 lm/W, men så er prisen også derefter.

- Farven skal være i orden.
Lyskilder med koden ”827” betyder at røret er et T8 rør (”8” – tallet) og 2700 Kelvin (”27” – tallet). Det giver et gulligt lys i akvariet og er sjældent ønskværdigt. Minimum der bør benyttes er med koden 830 som stadig giver et let gulligt lys. Det anbefales at benytte 840 (540 for T5 rør) for et mere hvidt end gult lys.

- Specialrør kan være en fordel.
Er der mange planter i akvariet kan specialrør som eksempelvis Grolux rør med høj andel af lyset i både det blå og røde spektrum være en stor fordel for planternes vækst og trivsel. Disse rør kan naturligvis godt kombineres med hvide LED rør for en god sammensætning (eksempelvis 1 Grolux rør mellem 2 LED rør på 3000 Kelvin i et armatur til 3 rør) der også giver et flot akvarie.

- Rør kan ikke altid skiftes 1 til 1.
Som det ses i tabellen er det sjældent at LED rør når op på samme lumen for samme størrelse rør som et lysstofrør. Dette er jævnligt omtalt som at ”lyset er stærkere i de gamle rør”, og ses ved at et højt akvarie med LED rør skiftet 1 til 1 fra gamle rør ikke længere har det samme lys på bunden. Lyset trænger ganske simpelt ikke derned. Her kan det være nødvendigt med supplerende LED belysning for at opnå samme lysstyrke i bunden af akvariet (eksempelvis LED skinner til akvariebrug).

- Et armatur bygget til lysstofrør kan IKKE uden ombygning benytte alle LED rør.
Et armatur til lysstofrør indeholder en spole og en kondensator for at virke uden at optage en alt for høj effekt. Med mange LED rør følger en ”dummy glimtænder”, men det er ikke nok bare at montere denne. Hvis kondensatoren får lov at sidde i armaturet, vil det trække en alt for høj strøm, og Deres besparelse vil være væsentligt mindre. Få eventuelt en elektriker til at omgå kondensatoren i Deres lampe, hvis ikke De vælger at købe et armatur beregnet på LED rør.

- Planter kan have behov for ekstra meget belysning.
Har De et planteakvarie kan der være planter med behov for mere eller mindre lys end andre. Her er en tommelfingerregel, at lysforholdet beregnes som antal lumen delt med antal liter i akvariet. Eksempelvis et 430 liters akvarie med 3 stk 120 cm T8 LED rør vil have: (3 ·3000)/430=21 lumen/liter.
Planternes behov for belysning er meget forskellig, men da der tabes en stor mængde lys gennem vandet er det værd at tage med i overvejelserne om planter eventuelt skal stå på en rod eller lignende for at få mere lys. På en halv meters dybde er det kun omkring halvdelen af lyset der når ned! Ved førnævnte akvarie vil lyskrævende planter have det svært på bunden af akvariet hvor der kun vil være omkring 10 lumen/liter, og man bør overveje enten andre planter, at placere planterne højere i akvariet eller at øge mængden af lys i akvariet med supplerende belysning.

- Hav ALTID reflektorer i armaturet.
Ved lysstofrør udsender lyskilden (røret) lys hele vejen rundt. Her giver det ganske god mening at benytte reflektorer så lyset spejles ned mod vandet igen i stedet for bare op i armaturet, men også for LED rør er det vigtigt at benytte reflektorer! Vandspejlet i akvariet reflekterer lys (lige som vi kan blive blændet af solen i vandet på havet eller i en sø), hvormed også en del af LED rørets retningsbestemte lys reflekteres tilbage op i armaturet. En reflektor ved et lysstofrør øger lyset i vandet med op mod 50% og for LED op mod 20%, ikke ved at øge lyset men ved at begrænse tabet af lys, naturligvis.


Bonus information!

- Deres armatur er muligvis allerede i dag defekt!
Er De ejer af et ældre akvarie med originalt armatur er Deres kondensator i armaturet muligvis allerede stået af på grund af alder. Hvis dette er tilfældet trækker Deres armatur allerede i dag en alt for høj strøm, med et også alt for stort forbrug som direkte følge heraf. For et par hundrede kroner kan De købe en elmåler til at sætte mellem armatur og stikkontakt, og aflæse hvor stort forbruget er for Deres armatur. Denne måler kan naturligvis også benyttes til at se forbruget af Deres andre elektriske apparater i hjemmet. God fornøjelse!
PS: Mange biblioteker låner gratis en sådan elmåler ud.
Drupal 9 Appliance - Powered by TurnKey Linux