Akvariets historie del 2 - ca. 1850 til nu

Indsendt af Robot den tir, 11/06/2007 - 12:22
Kategori
Akvariets historie
Forfatter
Christian Steffensen
Samtidig med, at de første offentlige akvarier blev etableret, begyndte rige mennesker fra midten af 1800-tallet at etablere deres egne akvarier hjemme i stuen. Det var en ny, spændende, eksotisk ting. Til at begynde med var det lokale fisk og vanddyr, man fremviste. Man havde ikke andet, og kendte ikke ret meget til andre fiskearter. Det var næsten umuligt at få tropiske fisk levende frem til Europa på sejlskibe fra de fjerne egne af kloden. Fx tog det et stort sejlskib ca. 45 døgn at krydse bare Atlanten. Dampskibet nedsatte sejltiden til det halve, og dieselmotoren halverede sejltiden endnu engang.

Omkring 1900 begyndte man for alvor at importere og studere tropefisk. Indtil 1. verdenskrig blev der importeret i massevis, efter at dampskibet fra midt i 1800-tallet havde nedsat sejltiden betydeligt til bl.a. Fjernøsten og Sydamerika. Både 1. og 2. verdenskrig satte en stopper for udviklingen, men især efter 1945 er der også på dette område sket meget. I dag kan nye partier af akvariefisk flyves ind på få timer fx fra opdræts-farme i Zambia. Kendskabet til fiskenes levevis er desuden blevet så god, at opdræt i meget vidt omfang kan ske mere lokalt her i Europa. Nogle akvarister mener endda, at de tropiske fisk nu er blevet så lidt udfordrende, at de vender tilbage til lokale, Nordeuropæiske fisk!

Det var afgørende for akvariet som udbredt hobby, at prisen kom ned på noget, de fleste har råd til. I 1950erne og 60erne fik man desuden de nye tekniske hjælpemidler, som gør det meget lettere at holde akvarium. Efterhånden er der også kommet mange nye arter af fisk til, så der er meget at vælge imellem og prøve sig frem med. Udviklingen er dog også på dette område gået op og ned.

I 1960erne var det at holde akvarium blevet ret udbredt, der var snesevis af lokale akvarieforeninger med egne medlemsblade, osv. Men mange af de foreninger, som var blevet dannet før, under eller lige efter 2. verdenskrig, fik det svært i 70erne og 80erne. Ikke alene blev der øget konkurrence om brugen af tid og interesser, men TV var en direkte konkurrent med hensyn til, hvad man kunne sidde og se på! F.eks. toppede Københavns Akvarieforening med næsten 500 medlemmer i løbet af 1950erne, men derefter gik det kraftigt ned ad bakke.

Denne udvikling er de sidste ca. 15 år vendt til ny fremgang for akvariet. Måske fordi vi igen vil have noget levende at se på, et stykke natur i stuen? Efterhånden, som der er blevet mindre af den rigtige natur, eller vi i hvert fald føler, vi er kommet mere på afstand af den.

Antallet af udgivne akvarie-bøger siger ikke direkte noget om, hvordan akvariet har det som hobby. Man skal huske, at der i det hele taget udgives mange flere bøger nu. I 1950-erne udkom der ialt 5 akvariebøger på dansk, i 1960-erne 25, og i 1970-erne toppede udgivelserne med 45 titler for dette 10-år. I 80-erne udkom der 40 titler og i 90-erne næsten 25. Først i det nye årtusinde er der ikke udgivet nogen nye danske akvariebøger.

Fra sidst i 90-erne er der til gengæld kommet rigtig mange akvarie-steder på internettet, jf. siden med links. Men der vil forhåbentlig stadig blive udgivet nye akvariebøger og være abonnenter til de tilbageværende meget få tidsskrifter. Og i hvert fald kan man hente mange gode tips i de bøger, der allerede findes, se Litteratur her på Akvariesiden.dk.

Det ser også ud til, at akvarieforeningerne nu er ved at vende styrket tilbage. Mange nye akvarister kan se det nyttige og sjove i at mødes med andre om den fælles interesse. Se Links her på Akvariesiden.dk.
Drupal 9 Appliance - Powered by TurnKey Linux